Gode spørsmål om ferjefri E39 og Hordfast

Av

Det er få eller ingen vegprosjekt det er laga fleire utgreiinger om enn ferjefri E39. Men BA-spaltisten stiller gode oppfølgingsspørsmål.