BA har de siste ukene avdekket at Bergen gokartsenter mangler godkjenning fra både Arbeidstilsynet og Øygarden kommune til å drive i lokalene i Kystbygarasjen på Sotra.

Tidligere og nåværende ansatte har fortalt at de blir utslitte av å jobbe i et garasjeanlegg som ikke er godkjent som arbeidslokale.

Etter henvendelser fra ansatte kom Arbeidstilsynet på et tilsyn i mars. Her avdekket de flere brudd på arbeidsmiljøloven:

Blant annet påpekte tilsynet brudd på regler for overtidsarbeid, støy, videoovervåkning, inneklima og lønnslipper.

Arbeidstilsynet har allerede vedtatt tvangsmulkt på 1000 kroner per dag for brudd på kravene til arbeidsavtaler. Men bøtene kan bli langt høyere: Til sammen har gokartsenteret fått seks ulike pålegg som fortsatt må oppfylles, de fleste med frist 30. september. (Se faktaboks lenger nede).

Seksjonssjefen i Arbeidstilsynet sier det foreløpig kun er brudd på reglene for arbeidsavtaler de vil kreve dagbøter for.

– Per nå er det kun vedtatt tvangsmulkt for ett pålegg. Dersom virksomheten ikke sender inn dokumentasjon på at vilkårene i pålegget er oppfylt innen fristen, vil det bli aktuelt å vurdere om vi skal varsle tvangsmulkt også på disse, skriver seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet på epost til BA.

Daglig leder i Bergen gokartsenter, Johnny Bernhardsen, har ikke besvart BAs henvendelse i denne saken.

Kan stenge, men venter

Men Øygarden kommune har heller aldri gitt tillatelse til å etablere gokartsenter, kunne kommunalsjef Silje Haukedal fortelle BA forrige mandag.

Gokartsenteret mangler såkalt igangsettelsestillatelse (IG), og har dermed ikke godkjenning for å drive i bygget.

Med andre ord kan både kommunen og Arbeidstilsynet med loven i hånd stenge gokartsenteret. Men slik saken står akkurat nå, vil ingen gjøre det.

Saken kom opp til diskusjon da Øygardens planutvalg møttes til møte i forrige uke.

Ingvild Skaar (Ap) gikk på talerstolen og ba om en redegjørelse etter BA-oppslaget om den manglende gokart-godkjenningen.

Hun fikk svar fra kommunalsjef Haukedal:

– Kommunen har gitt rammetillatelse, men vilkåret er at det må foreligge en godkjenning fra Arbeidstilsynet før vi gir igangsettelsestillatelse. Arbeidstilsynet har nå et tilsyn gående, og vår vurdering er at de er rett instans til å følge denne saken videre, svarte kommunalsjefen.

Hun gjentok at gokartsenteret ikke driver lovlig.

– Men de forholdene som er uavklart knytter seg til det arbeidsrettslige. Derfor mener vi det mest hensiktsmessige er at det er Arbeidstilsynet som følger det opp. Hadde de ikke gjort det, ville vi prioritert det i kategori 1.

Tar til etterretning

Gjerd i Arbeidstilsynet sier det foreløpig ikke er aktuelt å kreve stopp for gokartsenteret. Dette er et pressmiddel de først vil bruke dersom tvangsmulkt ikke fører frem.

– Hva mener du om at Øygarden kommune ikke vil følge opp saken?

– At Øygarden kommune ikke vil prioritere saken tar vi til etterretning. Det er Øygarden kommune som må prioritere hvilke saker de velger å følge opp, svarer hun.

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) er på reise, men sier han vil se nærmere på saken i neste uke.

– Det er viktig at vi ikke går inn på andre myndighetsområder enn det som er vårt ansvar. Men jeg vil ta en ny gjennomgang når jeg er tilbake neste uke, skriver Indrevik i en SMS til BA.

Gokartsenteret har nå fått first til 30. september med å oppfylle følgende pålegg:

  • Godkjente arbeidsavtaler.
  • Lage tiltak og plan for støy i lokalet.
  • Gjennomføre støymålinger.
  • Opplæring av verneombud
  • Oppfylle flere krav til arbeidslokalet, blant annet dokumentasjon av dagslys og utsyn, dokumentere separate toalett og garderober for kvinner og menn, samt spiserom for ansatte.

Innen 31. oktober må gokartsenteret i tillegg ha kartlagt radonnivåer i kjellerlokalet.