HAUGESUNDS AVIS: Det var mandag kveld 19. juli i fjor at kollisjonen skjedde på Baugstranda i Kvinnherad, like nord for Åkrafjorden.

Ifølge aktor Ørjan Ogne kom det inn en melding til politiet klokken 2017 om en møteulykke mellom en personbil og en moped.

– Det var snakk om en front mot front-kollisjon, og det ble tidlig meldt om store skader, forklarte han i sitt innledningsforedrag i Haugaland og Sunnhordland tingrett på Stord onsdag.

Åpnet med beklagelse

Der står en kvinne i begynnelsen av 20-årene tiltalt for blant annet å ha uaktsomt forvoldt en annens død i trafikken.

– Før jeg starter forklaringen har jeg lyst til å beklage meg. Jeg føler veldig med foreldre og familie. Om jeg hadde muligheten, skulle jeg gjort hva som helst for at det ikke ble slik, sa kvinnen innledningsvis.

Så tok hun retten med tilbake til ulykkesdagen, slik hun opplevde den.

Hun kjørte på en strekning hun hadde kjørt mange ganger tidligere.

– Først kjørte jeg gjennom en tunnel, så inn i tunnelen der det skjedde. Jeg begynte å høre piping fra aircondition-anlegget. Jeg skulle skru det av, men fikk det ikke til. Jeg tok blikket ned, og da jeg så opp igjen var det for sent.

– For sent? spurte tingrettsdommer Håkon Velde Nordstrøm.

– Ja, da skjedde det, sa kvinnen gråtkvalt.

Var venninner

Hun frontkolliderte med en moped like utenfor Krabbanestunnelen. Etter dette husker kvinnen mye røyk, glassbiter, og at airbagen i bilen var utløst. Hun tenkte at hun måtte komme seg ut av bilen.

– Da jeg var på vei ut, begynte bilen å trille bakover. Jeg dro i håndbrekket. Så sprang jeg ned og så hvem det var, forteller hun.

Den 18 år gamle kvinnen som kjørte mopeden var Emma Weberg Kaldestad. En nær venninne, har tiltalte beskrevet henne som.

Kvinnen oppdaget at Kaldestad hadde mobiltelefon på seg, og brukte denne til å ringe medisinsk nødtelefon. Etter kort tid ga hun telefonen til noen andre som hadde kommet til stedet.

Hun klarte ikke selv å snakke med dem lenger.

Klokken 2042 kom den første politipatruljen fram. Da var et par andre trafikanter ankommet stedet, og brannvesenet drev livreddende førstehjelp. Den nå tiltalte kvinnen ble trøstet av en venninne like ved.

Klokken 2114 ble Emma Weberg Kaldestad erklært død på stedet.

Høy hastighet

Kvinnen er tiltalt for brudd på straffeloven og veitrafikkloven:

  • For uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
  • For å ha overtrådt bestemmelsen om at en hver skal ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken.
  • For å ha kjørt fortere enn den gjeldende fartsgrensen på stedet.

Rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) har konkludert med at den tiltalte kvinnen må ha holdt en hastighet på mellom 91 og 103 kilometer i timen i 80-sonen.

– Jeg har ingen grunn til å betvile det de har kommet frem til, sa kvinnen i retten.

Hun erkjente straffskyld for alle punktene i tiltalen.

Skal på befaring

Påtalemyndigheten mener at kvinnen, da hun skulle skru av aircondition, ikke har fulgt tilstrekkelig med på veien. Da skal hun et øyeblikk havnet over i motsatt kjøreretning, hvor hun videre kolliderte med mopeden.

Veien på stedet er ikke bred nok til at den er merket med gul midtstripe.

– Tiltalte har erkjent straffskyld, så her vil det være graden av skyld retten først og fremst bør være oppmerksomme på, sa aktor Ogne onsdag.

– Dette vil være styrende for straffen, og vil ha betydning for erstatningskravet. Det er varslet et krav om oppreisningserstatning, fortsatte han.

Det er ikke mistanke om at noen av førerne var påvirket av alkohol eller andre rusmidler da ulykken inntraff.

Det er satt av tre dager til rettssaken på Stord. Torsdag skal retten på befaring der ulykken skjedde.