– Yngre gravide snuser oftest

 Jordmor Kristine Viste ved Solheimsviken helsestasjon forteller at det er få gravide de får til kontroll som snuser. – Men de som snuser er de yngste gravide. Og overraskende mange av dem kjenner ikke til risikoene ved å snuse når man er gravid, sier hun.

Jordmor Kristine Viste ved Solheimsviken helsestasjon forteller at det er få gravide de får til kontroll som snuser. – Men de som snuser er de yngste gravide. Og overraskende mange av dem kjenner ikke til risikoene ved å snuse når man er gravid, sier hun. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Helsedirektoratet er bekymret for økende snusbruk blant unge kvinner.

DEL

– Jeg synes ikke det er så mange av de gravide vi har hos oss som snuser, men det er flere som snuser enn som røyker nå. Og det er de yngre kvinnene som oftest snuser, sier jordmor Kristine Viste ved Solheimsviken helsestasjon.

BA har spurt flere jordmødre ved helsestasjoner i Bergen om hvor vanlig det er at gravide som går til kontroll hos dem snuser.

– Snus vanligere enn røyk

De forteller alle at det er få som røyker eller snuser, men at det nå er vanligere at gravide snuser enn at de røyker.

– Det er få gravide som går til meg på svangerskapskontroll som røyker nå, kanskje 1–2 prosent. Det er litt flere som snuser, rundt 4–5 prosent, forteller jordmor Teresia Hemre ved Oasen helsestasjon.

– Jordmødrene våre forteller at de få gravide som snuser, stort sett er i alderen 20 til 30 år, forteller Ann Berit Daasvatn, leder ved Åsane helsestasjon.

Gravide og snusing

  • Snusing under svangerskapet gir økt risiko for blant annet:
  • Prematur fødsel (+30-40%).
  • Dødfødsel (+40-60 %).
  • Lav fødselsvekt.
  • Det er indikasjoner på at snusing i svangerskapet også gir økt risiko for leppe-gane-misdannelser, neonatal apné (kortvarig pustestopp og svangerskapsforgiftning.
  • Snusing kan også føre til abstinenser hos nyfødte som kan vare i inntil to-tre uker.

Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Vil gjelde veldig mange

I forrige uke lanserte Helsedirektoratet en kampanje om farene ved snusing i svangerskapet: «Snusfritt svangerskap».

De siste årene har det vært en sterk økning i snusbruk blant unge kvinner. I dag bruker 13 prosent av kvinner mellom 16 og 24 år snus daglig, og fem prosent snuser av og til.

Dette bekymrer Helsedirektoratet.

– Mange av de unge kvinnene som snuser vil bli gravide om noen få år. Temaet snusing og svangerskap vil derfor gjelde veldig mange om få år, sier divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet Linda Granlund.

Målgruppen for kampanjen er kvinner mellom 18 og 35 år, samt fastleger, jordmødre, helsesøstre og andre som påvirker kvinner i fertil alder, sier hun.

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet Foto:

Øker risiko for dødfødsel

Folkehelseinstituttet har laget en rapport som oppsummerer kunnskapen om snusing under svangerskap.

Rapporten slår fast at det å snuse mens man er gravid, gir økt risiko for blant annet prematur fødsel, dødfødsel og lav fødselsvekt.

Doktorgradsstipendiat Anna Gunnerbeck ved Karolinska institutet i Stockholm har forsket på snusing under svangerskap.

– Snusing er ikke et risikofritt alternativ til røyking for gravide, understreker hun.

I en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort, svarer nærmere halvparten at de ikke vet om snusing under graviditet medfører risiko for fosteret.

Det er anslått at rundt 20 prosent av dem som snuser, ikke slutter når de blir gravide.

– Målet med kampanjen er å øke kunnskapen i befolkningen og slik få flere unge kvinner til å slutte å snuse før de blir gravide, forteller Granlund.

Saken fortsetter under enqueten:

– Vet ikke om risiko

Jordmødrene BA har vært i kontakt med, sier de fleste gravide virker å være klar over at snusing er negativt for fosteret og enten har sluttet før de kommer til dem eller er svært motiverte til å slutte.

Men ikke alle forstår at snusing er minst like skadelig som røyking, sier jordmor Viste.

– Jeg er overrasket over at mange av dem som snuser ikke tror at snus er like farlig for babyen som røyk er. Det hender at jeg først får vite at de snuser når jeg ser snusboksen i lommen deres og spør, sier hun.

Mens spørsmål om røyking har stått på helsekortet for gravide i mange år, er spørsmål om snusing først kommet med på de nye helsekortene fra i vår.

Jordmødrene BA har vært i kontakt med, sier de likevel har spurt om og informert om risikoene ved snusing i flere år.

– Det er noen gravide som sliter med å slutte å snuse. Jordmødrene forsøker å hjelpe dem ved å informere om farene og å vise dem apper som kan være til hjelp når man skal slutte, sier Ann Berit Daasvatn ved Åsane helsestasjon.

Artikkeltags