Hva er Grøn region Vestland? Spørsmålet er illustrerende. Det er en større satsing for Vestland som ble lansert i november i fjor. Målet er å dreie industrien fra fossil til grønt, og gjennom dette lage mange nye arbeidsplasser og øke eksportinntektene formidabelt.

Så langt har ikke prosjektet levd opp til det visjonære ambisjonsnivået og begeistringen det trenger.

Jo da, de mest innvidde og involverte er påkoblet og engasjerte. Men prosjektet, som er organisert under Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, må ta rollen som lokomotiv og virkelig lede an i det utrolig fragmenterte landskapet fullt av uendelig mange aktører og småkonger. Vi trenger mer lederskap!

Les også

Strømkrisen: – Dette går helt feil vei

Visjonen for Grøn region Vestland må bli langt tydeligere og utrolig mye mer ambisiøs. Vekk oss fra oljedvalen ... Vi trenger rett og slett å bli begeistret og oppildnet mer, selv om de fleste av oss er trauste og arbeidsomme vestlendinger.

En av overskriftene på den offisielle nettsiden er «Grøn region Vestland riggar Vestland for det grøne skiftet». Vi trenger langt mer trøkk i retorikken for at vi skal tenke at dette er noe mer enn prosjekt nr. N i den lange rekken i Vestland.

Prosjektet må komme ut av Vestland fylkeskommune sitt kontorbygg og rigge et mer tilgjengelig og synlig sekretariat i et egnet bygg i Bergen sentrum – naturligvis supplert med digitale arenaer og fysiske satellittavdelinger i hele fylket. Vi trenger et Grøn region-hus som vil syde av operativ aktivitet og at «samhandling» blir langt mer enn et flott ord i festtaler.

Vi trenger langt mer visuelle og konkrete fremstillinger av hvordan de fremtidige såkalte hubene med industrielle symbioser vil kunne bli seende ut.

Så forventer jeg at det bevilges større budsjetter for satsingen på alle nivåer, både Vestland fylkesting, Bergen bystyre og Stortinget. For skal Norge lykkes, så må Vestlandet og Vestland lykkes, som noen har sagt.