– Grove saker kan ha gått under radaren

Ved Barnehuset har det vært  færre avhør  i mai, og tallet på anmeldte forbrytelser mot barn er sunket med 25 prosent.

Ved Barnehuset har det vært færre avhør i mai, og tallet på anmeldte forbrytelser mot barn er sunket med 25 prosent. Foto:

Kriminaliteten stupte i Bergen da landet ble stengt etter koronautbruddet i vår. Men mange overgrep mot barn er trolig gått under radaren.

DEL

BAs krimekspert Bent Raknes er bekymret og roper et varsku.

– Overgriperne har ikke gått i dvale, sier den tidligere etterforskeren i BAs krimpod.

Over hele landet har kriminaliteten gått kraftig ned i forbindelse med korona-pandemien.

Tall fra Vest politidistrikt viser en nedgang i kriminaliteten på hele 29 prosent de første åtte ukene etter utbruddet, sammenlignet med samme periode i fjor.

Færre innbrudd

Statistikken viser en nedgang i antall anmeldelser for omtrent samtlige typer lovbrudd.

Blant annet har antall vinningssaker blitt redusert fra 1988 til 1114 saker, noe som tilsvarer en nedgang på 44 prosent.

Mens samfunnet har vært stengt ned og folk har holdt seg hjemme, har antall boliginnbrudd blitt redusert med hele 67 prosent.

Antall voldssaker er redusert med 35 prosent. Nedgangen er tilsvarende den samme for voldtektssaker.

– Vi vet at mange av disse hendelsene skjer i festsammenheng der det er rusmidler involvert. Når utesteder har vært stengt og festing i flere uker har vært frarådet, setter vi nedgangen i direkte sammenheng med nedstengingen av samfunnet, sier Helge Stave, sjef for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.

Artikkelen fortsetter under bildet

Krimekspert Bent Arild Raknes roper et varsku i ny krimpod.

Krimekspert Bent Arild Raknes roper et varsku i ny krimpod. Foto:

– Kan ha gått glipp av informasjon

Også saker som gjelder seksuelle lovbrudd mot barn har sunket med 25 prosent.

– Det at skoler og barnehager var stengt i lang tid, gjør at vi mister en del viktige kommunikasjonskanaler, sier Stave.

Barn som normalt har kunnet banke på hos helsesøster eller snakke med andre voksne de føler seg trygge på, har ikke i like stor grad hatt den samme muligheten disse ukene.

– Vi er bekymret for det vi ikke får vite, og frykter vi kan ha gått glipp av informasjon om nye straffbare forhold, sier Stave til BA.

Følg med på nettbruk

Fra 11. mai åpnet barnehager og skoler opp igjen for fullt i Bergen, men politiet sier det likevel er for tidlig å si noe om det vil føre til at de får flere saker inn som omhandler lovbrudd mot barn.

Antall saker som gjelder familievold har gått ned med 18 prosent.

Samtidig som barn har tilbrakt med tid hjemme, har også nettbruken økt.

BAs krimekspert Bent Raknes deler politisjefens bekyrmring.

– Noen av de verste overgriperne som normalt reiser til utlandet og gjennomfører grove overgrep i fattige land, har ikke kunnet reise. Jeg er særdeles bekymret. Disse styres av sterke drifter og kan ha funnet seg nye områder gjennom sosiale medier, sier Raknes.

Kristin Konglevoll Fjell er leder av Barnehuset i Bergen.

Kristin Konglevoll Fjell er leder av Barnehuset i Bergen. Foto:

– Usikker på bølge

Ved Barnehuset i Bergen går driften for fullt igjen.

Her foretas blant annet tilrettelagte avhør av mindreårige som det er mistanke om har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Leder Kristin Konglevoll Fjell er usikker på om det kommer en bølge av saker i kjølvannet av at skoler og barnehager var stengt i ukesvis, og at sårbare barn dermed ikke kom i kontakt med andre voksne enn egne foresatte.

– Faren er at enkelthendelser eller pågående mishandling i disse ukene ikke er fanget opp eller blir avdekket, sier Konglevoll Fjell til BA.

Antall tilrettelagt avhør ved Barnehuset har gått noe ned i perioden mars-mai sammenlignet med samme periode i fjor.

I mars var det 36 avhør av barn mot 49 i tilsvarende måned i fjor. I april var det 42 avhør – det samme som året før, mens ved utgangen av mai var det foretatt 40 avhør mot 65 i fjor.

Dette er saker hvor det allerede var igangsatt etterforskning etter anmeldelser om mulig vold og overgrep.


Artikkeltags