Alexela Sløvåg tapte skitten kamp

Inntil litt før klokken 1100 torsdag 22. mai var dette en stor, kraftig olje- og kjemikalie-tank på Vest Tank sitt området i Sløvåg i Gulen (26.05.2007).

Inntil litt før klokken 1100 torsdag 22. mai var dette en stor, kraftig olje- og kjemikalie-tank på Vest Tank sitt området i Sløvåg i Gulen (26.05.2007). Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Alexela Sløvågs påstander om påført tap knyttet til rensing av slam, ble ikke trodd i retten. Dermed må selskapet punge ut én million kroner.

DEL

Alexela Sløvåg AS (tidligere Vest Tank) er i Bergen tingrett dømt til å betale i overkant av én million kroner i vederlag til DVS Vandteknik AS (DVS) innen to uker.

Alexela må i tillegg dekke saksomkostninger på nærmere 200 000 kroner.

TAPTE: I dommen konkluderer retten med at den ikke kan se at Alexela har sannsynliggjort at DVS ved kontraktsutførselen har påført Alexela økonomiske tap. Retten legger derimot til grunn at Alexela ikke har gjort tilstrekkelig opp for arbeidet som ble utført.

DVS er et dansk selskap som blant annet driver med rensing av industrielt spillvann, mens Alexela Sløvåg eier og er ansvarlig for et avfallshåndteringsområde på Sløvåg i Gulen kommune.

I mai 2007 kjøpte Alexelas morselskap Alexela av Emblem Holding AS.

To dager senere eksploderte et par oljetanker på området. Eksplosjonen medførte at avfall fra oljetankene forurenset grunnen og omkringliggende masser.

TO REGNINGER: Det danske selskapet DVS, fikk i oppdrag å rense tankene og fjerne forurensede masser. Siden har det oppstått en rekke uenigheter i forbindelse med kontrakten. DVS mener to fakturaer ikke er betalt av Alexela, til en verdi at vel 1,3 millioner kroner.

Et annet sentralt punkt i saken var premisser for vannforbruk mellom partene. Her stilte Alexela motkrav som følge av fjerning av unødvendig tilført rejektvann som angivelig påførte dem betydelige tap.

Bergen tingrett konkluderer imidlertid med at DVS hadde sitt på det rene.

Artikkeltags