– Burde kontrollert hos Vest Tank

BA.no fikk komme inn på Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg om kvelden, om lag ni timer etter den enorme eksplosjonen (24.05.2007).

BA.no fikk komme inn på Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg om kvelden, om lag ni timer etter den enorme eksplosjonen (24.05.2007). Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT forklarte seg i Nordhordland tingrett onsdag.

DEL

Spørsmålet om hvilke tillatelser Vest Tank i Gulen hadde til å motta og behandle farlig avfall er sentralt i straffesaken mot ledelsen i bedriften.

  • Nyheter

Flere vitner fra SFT var onsdag klare på at Vest Tank, der to tanker eksploderte i mai 2007, ikke hadde de nødvendige tillatelsene til å motta avfallet fra Probo Emu eller drive avsvovling av svovelholdig bensin.

KONTROLL: Bjørnstad, som er sjef for kontrollseksjonen i SFT, forklarte at de kjente til at Probo Emu var på vei til Gulen i oktober 2006 og at skipet kunne ha farlig avfall om bord.

Bjørnstad fikk også en bekymringsmelding fra SFT lokalt der det ble foreslått å kontrollere avfallet på skipet.

– Med det vi vet i dag, ser vi at vi skulle kontrollert på anlegget. Vi har ikke samme myndighet til å undersøke på skipet, sa Bjørnstad.

Han fortalte at SFT hadde gjennomført en kontroll på bedriften en måned tidligere, og at en ny kontroll var planlagt våren 2007.

VASKEVANN: I lang tid etter eksplosjonen var det usikkerhet om hva den skyldtes og hva som hadde vært lagret på tankene.

Etter at folk i Gulen hadde meldt fra om luktplager som gjorde dem syke, ble det holdt et folkemøte i kommunen i juli 2007.

Der ble det stilt spørsmål om eksplosjonen skyldtes det samme farlige avfallet som et søsterskip av Probo Emu hadde dumpet i Elfenbenskysten. Etter dette ba SFT ledelsen ved Vest Tank innen får dager legge fram dokumentasjon på hva som var i tankene.

– Vi fikk da informasjon fra bedriften ved daglig leder Jostein Berland om at det ikke var avfall fra avsvovling av bensin, men vaskevann fra skipet, forklarte Bjørnstad.

ETTERFORSKNING: Bjørnstad fortalte at SFT utover i 2007 hadde problemer med å gi klare svar på hva som hadde vært i tankene.

– Først vinteren/våren 2008 fikk vi greie på det. Og det skyldtes Økokrims etterforskning, sa Bjørnstad.

Ledelsen ved Vest Tank er tiltalt for å ha tatt imot avfall fra Probo Emu som de ikke hadde tillatelse til å motta og for å ha vasket svovelholdig bensin ved anlegget i Sløvåg i Gulen. Det var avfall fra avsvovling av bensin som var i tankene som eksploderte.

De tiltalte mener de hadde nødvendige tillatelser, og viser blant annet til at de tok opp spørsmålet om avsvovling av bensin med SFT før prosjektet ble satt i gang.

Bjørnstad karakteriserte saken som veldig alvorlig. Samtidig har den vært lærerrik for SFT:

– Vi har lært mye om hvordan avfallsbransjen arbeider. Vi ser at når regelverket skjerpes, så blir det lettere å forsøke seg på billige løsninger, sa han.

Artikkeltags