Folk i Gulen som har fått helseplager etter eksplosjonen i Sløvåg 24. mai i fjor, er skuffet over myndighetene.

På et folkemøte onsdag kveld ble det rettet sterk kritikk mot Statens forurensningstilsyn (SFT) fordi forurenset masse som har laget gass og lukt som har gjort folk syke, fortsatt ligger på fabrikkområdet til tidligere Vest Tank.

– PÅLEGG FJERNING: – Hvorfor pålegger ikke SFT bedriften å fjerne forurensingen? spurte flere av naboene til tankanlegget.

Seksjonssjef Bjørn Bjørnstad svarte at SFT har pålagt den nåværende eier av anlegget, selskapet Alexela, å fjerne avfallet og han beklaget at det ennå ikke er gjort.

– Nå er det forsvarlig pakket i store sekker, og i løpet av året skal det være vekk, sa Bjørnstad.

Fra Alexelas side sa direktør Håkon Ivarson at de gjør alt de kan, men at medieoppmerksomheten omkring eksplosjonen har gjort at ingen vil ta imot avfallet.

Bjørnstad sa at SFT kan pålegge et annet anlegg å ta imot avfallet, men mener at Alexela nå vil klare det selv.

– IKKE LANGTIDSSYKE: Om lag 250 personer i store områder rundt Sløvåg har fått helseplager etter eksplosjonen, og plagene er der fortsatt over ett år etter ulykken.

Folkehelseinstituttet (FHI) la på møtet frem en undersøkelse som er utført i Gulen og nabokommunen Masfjorden.

Rapporten fastslår at folk i en omkrets av mange kilometer unna ble utsatt for forholdsvis store konsentrasjoner av svovelholdige gasser ved eksplosjonen, noe som forårsaket en rekke helseplager.

Men FHI mener at det ikke er grunn til å anta at folk i Gulen og nabokommunen Masfjorden har blitt eksponert for stoffene i så stor grad at det kan føre til helseskader eller sykdom som kreft på lang sikt.

ALVORLIG: Rapporten ble lagt fram av avdelingsdirektør Jan Alexander, som også fikk kritikk fordi folk ikke synes FHI har reagert raskt nok på helseplagene.

Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet sa at FHI tidligere har sagt at helseplagene delvis var psykiske. Dette avviste Alexander, men beklaget hvis noen hadde oppfattet instituttet på den måten.

– Vi tar helseplagene alvorlig, sa han.

Men FHI anbefaler ingen tiltak ut over at folk som føler seg syke må oppsøke lege og følges opp i det ordinære helsevesenet.

SELVKRITIKK: Alexander sa at FHI ikke har hatt noen beredskap med tanke på slike ulykker, men nå vurderes det å opprette en beredskapsgruppe som kan rykke ut når slikt skjer.

Fra SFTs side tok seksjonssjef Bjørnstad selvkritikk på at tilsynet ikke har gått ut og tatt flere prøver selv på steder som Sløvåg.

Verken Oddekalv eller naboene til eksplosjonsstedet føler seg sikre på at alt er kommet fram når det gjelder hvilke stoffer som er spredt etter eksplosjonen.

Det kom også kritikk for at det har tatt så lang tid å få fram opplysninger om hva som var på tankene som eksploderte. Flere naboer mente at myndighetene tar mer hensyn til bedriften enn til folk som bor på stedet.

I et brev til Gulen og Masfjorden, ber Miljøvernforbundet kommunene om å stevne staten ved Folkehelseinstituttet og SFT, og kreve erstatning på vegne av innbyggerne.

ULOVLIG: Bjørnstad i SFT beklaget at det er skapt utrygghet og sa at SFT må bli flinkere til å informere.

Han slo fast at tankene som eksploderte ikke inneholdt avfall fra skipet Probo Emu.

– Det som gikk i lufta var avsvovlingsavfall som bedriften selv hadde produsert ved avsvovling av olje i Sløvåg. Bedriften hadde ikke tillatelse til å drive med dette. De har løyet for oss og det ser vi alvorlig på. Derfor har vi anmeldt Vest Tank, sa Bjørnstad.

Før det nye selskapet Alexela eventuelt får tillatelse til å sette i gang ny drift, skal alt avfallet være fjernet, deretter tar det opp mot et år å behandle en søknad om ny drift.

Det er derfor et godt stykke fram i tid før det blir ny drift der, sa Bjørnstad. (©NTB)