Tar boten på 2 millioner

Brannen etter eksplosjonen på Sløvåg, sett fra "Karen Knudsen".

Brannen etter eksplosjonen på Sløvåg, sett fra "Karen Knudsen". Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Alexela Sløvåg AS aksepterer forelegget fra Økokrim.

DEL

Det estiske selskapet Alexela kjøpte tankanlegget på Sløvåg, som den gang het Vest-Tank, fra Trond Emblem i mai 2007.

Like etter at avtalen var undertegnet, eksploderte to tanker ved anlegget.

Kjøpesummen var 73 millioner kroner. Alexela har betalt 33 millioner, men holdt tilbake resten. Emblem gikk derfor til sak med krav om å få ut resten av kjøpesummen, 40 millioner kroner.

Alexela gikk til motsøksmål og krevde over 100 millioner kroner av Emblem for kostnader til opprydding, gjenoppbygging og tap ved driftsavbrudd.

I dommen, som ble avsagt tirsdag, er Emblem dømt til å betale til sammen 91 millioner kroner i erstatning for tømming, opprydding og gjenoppbygging av anlegget. Han er derimot frifunnet for krav om erstatning for driftsavbrudd.

Til fradrag i summen på 91 millioner kroner går til sammen 32 millioner kroner, i første rekke det som er utbetalt i forsikring samt forventet skattebesparelse for Alexela.

Emblem skal dermed betale 59 millioner kroner samt en sum på drøyt 11 millioner kroner som var et mellomværende mellom de to partene. Fra den samlede summen på 70 millioner kroner går de 40 millionene som gjensto av kjøpesummen. Emblem må derfor betale 30 millioner kroner til Alexela innen 14 dager, ifølge dommen.

I ettertid har Alexela Sløvåg blitt pålagt en bot på to millioner kroner for brudd på flere lover, deriblant arbeidsmiljøloven.

– Når Alexela Sløvåg AS aksepterer boten er det kun fordi dette selskapet er ansvarlig fordi det selskapsrettslig er en direkte videreføring av Vest Tank AS, skriver firmaet i en pressemelding.

Dermed blir de ansvarliggjort for tidligere eieres ulovligheter.

Straffesaken omfatter ikke noen forhold som er knyttet til virksomheten etter at Alexela overtok som eiere sommeren 2007.

«Alexela Sløvåg AS ser det som positivt at Økokrim har gitt en langt lavere bot enn det Vest Tank ville ha fått om det ikke hadde skjedd noe eierskifte. Etter at Alexela overtok har selskapet gjennomført et meget omfattende arbeid for å rydde opp etter Vest Tanks tidligere lovstridige virksomhet, og det er investert nærmere 100 millioner kroner i oppryddingstiltak.»

Økokrim har redusert boten betydelig som følge av dette, men Alexela mener allikevel at boten burde vært enda lavere.

– Myndighetene burde legge forholdene til rette for at seriøse bedrifter går inn og rydder opp etter andres miljøskadelige virksomhet og Alexela Sløvåg burde derfor ikke vært bøtelagt, skriver de i pressemeldingen.

Når Alexela Sløvåg AS velger å akseptere boten er det både fordi de ønsker å ha fullt fokus på etablering av ny og miljømessig forsvarlig virksomhet på Sløvåg og fordi de ønsker å skåne de ansatte mot belastningene ved en straffesak mot selskapet.

Alexela Sløvåg sier at de vil kreve boten tilbakebetalt fra de ansvarlige, de tidligere eiere av Vest Tank AS.

Artikkeltags