Søndag 11. september skjedde det en alvorlig båtulykke i Byfjorden. To voksne og ett barn var om bord.

En 11 år gammel gutt ble innlagt på Haukeland sykehus med kritiske skader. Onsdag kveld døde han på sykehuset, opplyser politiet i en pressemelding.

Etter ulykken ble guttens far siktet for brudd på småbåtloven, for å ha navigert båten slik at det oppsto fare for liv og helse. Mannen er selv alvorlig skadet, og har fått oppnevnt forsvarer.

– Det er gjennomført innledende avhør av siktede og den andre passasjeren i båten. På grunn av deres helsetilstand har det til nå ikke vært forsvarlig med ytterligere politiavhør, opplyser politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad.

Medpassasjeren er ikke siktet eller mistenkt i saken.

Forsvarer: – Forferdelig tragedie

Faren tar dødsfallet tungt, opplyser forsvareren til BA.

– Det som har skjedd er en forferdelig tragedie. Ulykken har fått det verst tenkelige utfall. Min klient er i dyp sorg og helt knust over tapet av en kjær og god sønn. Han har det svært tungt, og hans tanker går særlig til familien og alle som hadde sønnen kjær. Han er selv alvorlig skadet, og ber om ro for familien i denne vanskelige tiden, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun ønsker å ikke å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt. Ingrid Aksnes er bistandsadvokat.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som rammer denne familien hardt. Jeg har i dag vært i kontakt med pårørende som er i sorg. Og de uttrykker at familien ønsker ro rundt saken i den situasjonen de er i, sier Aksnes til BA.


Klassekamerater i sorg

11-åringen gikk på barneskole i Bergen. Frode Nilsen, skoledirektør i Bergen kommune, forteller at den aktuelle skolen gjør alt de kan for å ta vare på elever og ansatte.

– Dette er en tragisk hendelse som rammer skolen og de som kjenner denne eleven hardt. Vi føler med familien og de nærmeste i en sånn situasjon, sier Nilsen.

Torsdag formiddag var det en samling for elever og foresatte i guttens klasse. På ettermiddagen er skolens gymsal åpen for at folk kan samles og sørge.

– De nærmeste pårørende følges opp av helsevesenet og kommunens kriseteam. Vi har et opplegg for elevene på skolen, særlig de i klassen, slik at alle får snakket om dette, sier Nilsen.

Siktelsen kan bli utvidet

Saken etterforskes bredt av politiet. Påtalemyndigheten vil i lys av dødsfallet vurdere om hendelsen også rammes av andre straffebud, heter det videre i pressemeldingen.

– Vi kan ikke gå inn på hvilke straffebud vi vurderer på dette tidspunktet. Det må vi komme tilbake til, sier politiadvokat Eikestad til BA.

I etterkant av ulykken ble det rutinemessig tatt en blodprøve av faren, men det skal ikke være mistanke om ruspåvirkning.

Til BA fortalte vitner til ulykken at båten kom i høy fart og traff en bølge, før den spant rundt og landet med kjølen opp. Politiet har snakket med flere vitner, men Eikestad forteller at de fortsatt jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Vi har dannet oss et bedre bilde av hva som skjedde, og vi kartlegger grundig. Men jeg ønsker ikke å gå i detaljer om foranledningen til ulykken.

Fortsatt ønsker politiet at vitner som kan ha bilder eller video av hendelsen sender dem inn til dem.

Politiet varslet Sjøfartsdirektoratet om ulykken. Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus hos Sjøfartsdirektoratet sier til BA at de er klare til å bistå politiet med tekniske undersøkelser ved behov.

Havarikommisjonen er varslet om ulykken. De kommer ikke til å undersøke saken videre, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth.