BA skal denne høsten publisere klipp fra Stand Up Bergens klubbkvelder.

Denne gangen er det leder for Stand Up Bergen, Christoffer Schjelderup. Han forteller om koronakur og er oppgitt over dem, bland annet Bård Hokksrud (Frp), som raste mot på Ikeas nye «kjøttboller».

Innspill? Send oss en mail til pulsen@ba.no.