Næringslivet i Bergen skjelver i buksene: Rentehopp, prisvekst, krig og inflasjon skaper usikre tider.

Et økende antall bankkunder vurderer innsparinger, nedbemanning – og fastrente.

– Du må være rask på avtrekkeren når du skal handle med renteswapper, ellers risikerer du å tape mye penger, sier mannen som eier store deler av Nesttun sentrum.

  • Renteswap, eller rentebytte, er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser, eksempelvis gå fra flytende rente til fast rente på et lån.

Eier hele gaten

Akkurat nå sitter mange lokale bedriftsledere på gjerdet. Konsernsjefen i Zurhaar AS har for lengst bestemt seg: Det blir fastrente på 85 prosent av eiendomsporteføljen hans fremover.

Med fastrentelån avtaler man en fast rente på hele eller deler av boliglånet, for en bestemt periode. I løpet av perioden kan ikke banken endre renten på lånet ditt.

Rune Birkeland (66) anslår selv verdiene for de norske eiendommene i selskapet til å ligge mellom 2,5 og tre milliarder «på en god dag». Det er altså ikke småpenger vi snakker om.

– Selskapet vårt eier nesten hele gaten du ser nedover her! Det tok oss 25 år å få kjøpt byggene.

Nå er du nødt til å sikre deg for å sove godt om natten.

Rune Birkeland, eiendomsinvestor

Flere vil ha fastrente

Nina Remøy Wiik, leder for Nordeas bedriftsmarked på Vestlandet, bekrefter at det er tøffere tider i bedriftsmarkedet.

– Vi har aldri opplevd så stor pågang av kunder som vil ha fastrente-råd. For bedrifter som har høye lån, og er usikre på kostnadene, er fastrente en ekstra forsikring for å slippe store overraskelser. Så langt har 15–20 større kunder valgt å gjøre dette, bekrefter Wiik til BA.

Her er noen alarmerende trender:

  • Flere gir uttrykk for at nedbemanning kan bli nødvendig.
  • Det er høy usikkerhet i byggenæringen.
  • Usikkerhet rundt rammevilkår i sjømatbransjen gjør at investeringer blir satt på vent.

– Mange har fått en ny kostnadssituasjon. Vi ser økning i antall bedriftskunder som vil ha avdragsfrihet og rentebinding. Som bank ønsker vi å bidra til mer forutsigbarhet, sier Nordea-eksperten.

Betaler alltid i tide

Denne fredagen før påske befinner vi oss i hovedgaten på Østre Nesttunvegen.

I gågaten mellom Bybanen og Amfi Nesttun treffer vi Rune Birkeland, som gir sin faste bankrådgiver en vennskapelig klem. Det er ingen tegn til panikk.

– Jeg har vært kunde i Nordea-systemet i over 30 år, og banken har aldri sagt nei. Så har det heller aldri skjedd på 30 år at vi har betalt en bankfaktura for sent, sier Birkeland.

– Rune er en drømmekunde for oss, smiler Nina Remøy Wiik.

Skattelisten viser at Birkeland i 2021 hadde 20,5 millioner i formue og betalte 1,7 millioner i skatt. Formuen baserer seg på 8,5 prosent eierskap gjennom kontrollerende A-aksjer. Øvrige aksjer er fra tidligere overført til kone og barn, som sammen kontrollerer 50 prosent av Zurhaar-konsernet.


Birkeland er gift med Mette Zurhaar, etterkommer av Nesttun-familien som har eid og drevet bygninger i Fanas «hovedstad» siden Nesttun gård var i full drift.

– Vårt DNA er Nesttun. Det var her eventyret begynte! Bybanen vil fortsette å gjøre Nesttun attraktiv i uoverskuelig fremtid.

Zurhaar og Birkeland overtok i 1989 halvparten av eiendomsmassen fra Zurhaars foreldre, Rita Nesttun og Willem Zurhaar. I dag sitter eiendomsdivisjonen på et samlet areal på 170.000 kvadratmeter i Bergen, Askøy, Bømlo, Fornebu, Krøderen, Sverige, Polen, USA og Storbritannia.

Sover godt om natten

Likviditet er viktig for Zurhaar AS.

– Vi har sikret renten på 85 prosent av porteføljen vår på under to prosent. Det er en forsikring, og noe vi alltid har gjort. Noen ganger har vi tapt, men i det lange løp gir rentesikring oss en helt avgjørende sikkerhet for videre satsing. Swappene vi har nå har en stor positiv verdi, sier Rune Birkeland.

Slik har det ikke alltid vært. Men forutsigbarheten på kostnadsbildet har også en verdi.

Birkeland minnes året 1986 da selskapet skulle bygge parkeringshus, og renten var 13,4 prosent.

Norges Bank satte nylig opp renten nok en gang. Fastrente er på leppene til stadig flere bedriftsledere.

– De som ønsker forutsigbarhet, bør vurdere å sikre renten. Man bør også jobbe med andre kostnader, og vurdere å utsette investeringer, sier konserndirektør for bedriftsmarked Margunn Minne i Sparebanken Vest.

– Du som eiendomsinvestor har vært heldig og fått med deg gullalderen. Er den over?

– Ja, delvis. Nå er du nødt til å sikre deg for å sove godt om natten. Hvis ikke kan rentekostnadene på investeringene dine øke, du får svakere resultat og kanskje lavere verdi på byggene, sier Rune Birkeland.