Politiadvokat Christine Wisløff fortalte på pressekonferansen at mannen i slutten av 20-årene ble pågrepet 8. juli etter en anmeldelse fra Norges Fotballforbund og et offer.

– Vi undersøker om han har utnyttet sin posisjon for å skaffe seg seksuell omgang med ofrene. Han har dømt både for Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund, sier Wisløff.

Mannen er tilknyttet Kalandseidet IL og Os turn håndball, opplyser politiet.

Av ofrene som så langt er kartlagt, er alle gutter i tenårene fra Bergensområdet.

Politiet er sparsomme med opplysninger om hvor overgrepene skal ha foregått og hvor mange ofre de har kartlagt.

Etter det BA får opplyst skal siktede i avhør ha erkjent flere av de straffbare forholdene, og han samarbeider greit med etterforskerne.

– Er det nettbaserte eller fysiske overgrep?

– Vi etterforsker begge deler, sier Wisløff.

Noen av de anmeldte overgrepene skal ha skjedd før 2015. Mannen i 20-årene er tidligere ustraffet og hadde ingen anmerkninger på vandelsattesten inntil pågripelsen i juli.

Saken har blitt etterforsket i hele sommer. Vest politidistrikt har nedsatt en egen etterforskningsgruppe samt fått bistand fra Kripos i etterforskningen.

Razzia og pågripelse

– Vi går ut med dette nå i forbindelse med skolestart slik at vi kan komme i kontakt med eventuelle ofre vi ikke kjenner til, sier etterforskningsleder Andreas Lervik.

Politiet har hatt møte med de involverte klubbene og forbundene.

Politiet orienterte om den pågående etterforskningen av en mann i 20-årene, som er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, seksuelt krenkende adferd, samt fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn.

8. juli gikk politiet altså til razzia og pågripelse av mannen basert på de to anmeldelsene mot ham. Han har vært instruktør og holdt en rekke kurs for barn, i tillegg til at han er dommer.

Mannen ble i forrige uke fengslet videre i fire nye uker.

Beslagla datautstyr

Handlingene strekker seg også tilbake i tid, og ifølge siktelsen gjelder det forhold begått både før og etter den nye straffeloven i 2015.

I forbindelse med ransakelsen i juli beslagla etterforskerne mannens private datautstyr. Han er også siktet for gjentatte ganger å ha skaffet seg tilgang til ulovlig materiale som seksualiserer barn.

I idrettsmiljøet har arrestasjonen slått ned som en bombe. Mannen beskrives som både omgjengelig og hyggelig og som en stor ressursperson.