Kristin Helle-Valle, daglig leder på Litteraturhuset, sier dette om valgresultatet:

– Erna har gjort lite for kulturlivet på Vestlandet, så der har hun vært heldig som har hatt Abid Raja. Man skal jobbe hardt for å erstatte han som kulturminister. Han har reist masse og skaffet seg god oversikt over et felt han nødvendigvis ikke kunne så mye om på forhånd.

I starten av september snakket Helle-Valle om gaveforsterkningsordningen i BA. Ordningen som de rødgrønne partiene ønsker å skrote. Den gir kunst- og kulturinstitusjoner millioner ekstra i statsstøtte hvert eneste år. Kulturaktører kan søke om å få 25 øre fra staten for hver krone som gis i privat støtte.

– Arbeiderpartiet har vært tydelige på at gaveforsterkningsordningen skal bort og det er en ordning som betyr masse for oss. Så da må man sørge for å gi mer penger til Litteraturhuset i Bergen for å kompensere bortfallet.

– Hvilken kulturminister håper du på?

– En nysgjerrig, innsiktsfull og interessert minister. Det vi ikke trenger er en idretts- og korminister. Den nye kulturministeren må skaffe seg kunnskap om hele feltet og kan ikke se på Bergen som distriktet, men som Vestlandets hovedstad. Det er absolutt ingen grunn til at det skal være skjevfordeling på midler til Litteraturhusene i Bergen og Oslo, blant annet med tanke på de store utgifter vi har til reise og opphold for forfattere som stort sett bor i Oslo.

Hva tenker du dersom det skulle vise seg at Marte Mjøs Persen ble kulturminister?

– Helt topp!

Heier på Persen

Også Grieghallen-direktør Olav Munch snakker varmt om avtroppende kulturminister Raja.

– Han har virkelig gitt et løft og oppmerksomhet til kulturen i Bergen. Regjeringen og Raja har vært positive til prosjektet vårt med Griegkvartalet og signaliserte støtte til dette. Det håper og tror vi også den nye regjeringen vil, og vi håper den nye kulturministeren vil jobbe videre for å utjevne forskjellene mellom hovedstaden og Bergen.

– Hva tenker du om Marte Mjøs Persen i rollen som kulturminister?

– Det hadde vært ypperlig! Jeg heier på henne, og tror hun ville vært en dyktig kulturminister. Hun har både kunnskap og interesse for feltet, det har hun vist i sin rolle som ordfører, avslutter Munch.

Skryter av Raja

Kode-direktør Petter Snare har hatt en rekke politiske berøringspunkt i sin tid som sjef.

– Mange av dem har jo gått ut og sagt at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Fra vår side håper, tror og forventer vi at dette følges opp. Og så håper vi at en ny regjering gjør noe med skjevfordelingen, sier Snare og sikter til den stadig tilbakevendende Oslo-Bergen-fordelingen av statlige midler:

– Kode har hatt et godt samarbeid med kulturminister Abid Raja, som har fremstått som en kulturminister for hele Norge og Bergen. Jeg har tillit til at en ny kulturminister vil være det samme, og at vi får en regjering som fører en god kulturpolitikk.