Håper på økt munnbindbruk i eldreomsorgen

Sykepleiere og ansatte i hjemmetjenestene håper at de nå endelig kan få ta i bruk munnbind for å beskytte de sårbare eldre.