– Statens beløp dekker ikke i nærheten av det vi trenger, sier Siri Davis.

Hun er moren til Nora som fikk en hjerneskade under fødselen i Bergen i 2012.

Familien vil at de ansvarlige skal stå til rette for det som skjedde på Kvinneklinikken på Haukeland sykehus.

Ny runde

Den kampen har de allerede tatt helt til toppen av rettssystemet og vunnet.

I vår fikk familien Davis medhold i Høyesterett.

Nå må de kjempe i nok en rettsrunde til, for å avgjøre hvor mye Nora skal få i erstatning.

– Det har vært en stressende og tidkrevende tid å måtte forberede oss for en fjerde runde i retten, forteller Siri Davis på telefon fra Texas i USA.

Hun kommer selv til Norge for å være med under rettssaken i midten av desember, mens Brian blir i Texas med barna.

Staten mener at erstatningen skal være på 32 millioner kroner, mens familien Davis krav ligger på rundt 120 millioner kroner.

– Hva tenker dere om det staten har tilbudt dere i denne siste rettsrunden?

– Nora vil ikke vœre i nærheten å få dekket kostnadene for sine hjelpebehov de neste 50 årene med det staten har presentert, sier hun.

Hun forteller at familien hadde forventet et tilbud fra staten tidligere i høst, men at dette aldri kom.

– Dere har tidligere fortalt at føler dere dårlig behandlet av NPE og pasientskadenemnden. Hvordan føler dere dere behandlet nå?

– Staten virker mer fokusert på å argumentere mot høyesterettsdommen og for hva de mener vi som Noras foreldre har gjort galt, enn hva Noras fremtidige pleiebehov er. Saken handler nå om Noras erstatning med høyesterettsdommen i bunn. Staten ikke bedt om noen informasjon for å få oversikt over hennes helse og hjelpebehov i dag, dette til tross for at staten var i Texas i August, forteller Siri.

(Les historien om Nora i lenken under).

Les også

Foreldrene bestemte seg da Nora ble født. De skulle kjempe for henne.

Kommenterer ikke

Dette sa advokat ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Ketil Sørvig, til BA tidligere i høst.

Pasientskadenemnda uttaler seg vanligvis ikke om saker som er under behandling i rettssystemet.

– Høyesterett har kommet til et annet resultat enn tingretten og lagmannsretten. Det betyr at saken går videre når det gjelder den konkrete utmålingen av pasientskadeerstatningen. Saken er berammet i Gulating lagmannsrett i desember. Vi verken kan eller ønsker å kommentere en pågående rettsprosess. Dette gjelder også spørsmål om mulige forliksforhandlinger, sier Sørvig.

Saken er berammet over tre dager i desember.