Det sier sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Fredag har sosialbyråden vært på besøk hos barnevernskontoret i Bergenhus og Årstad. Der kommer det frem at det er funnet nye avvik ved barnevernstjenesten i Bergen.

– Det er blitt kjent at det er avdekket flere alvorlige avvik hos kontoret, sier Nødtvedt.

Konkret er det fire avvik tilbake til 2020 hvor fristen for behandling av bekymringsmeldinger er blitt brutt.

– Disse skyldes manglende opplæring i et av kommunens meldingssystemer, sier Nødtvedt.

Dermed har meldingene blitt liggende svært lenge.

– Det er ikke meldinger som tilsier at det er behov for akutt hjelp.

Sosialbyråden har kjent til avviket siden tidlig denne uken.

– Sjokkerende

Den eldste meldingen er fra 2020, og er ikke blitt behandlet før nå.

– Det er sjokkerende. Jeg skjønner at man reagerer på denne typen avvik, sier Nødtvedt.

Kommunen jobber med å avdekke det fulle omfanget av avvikene.

– Vi kan ikke utelukke at det kan dukke opp flere avvik.

Systemet feilene er gjort i er forholdsvis ferskt i kommunen og heter BK360.

Nå tråles systemet i jakt på andre meldinger som kan ha forsvunnet.

Det er barnevernskontoret selv som har tatt initiativet til gjennomgangen av sitt system.

Ifølge sosialbyråden har barnevernskontoret hatt flere utfordringer over tid.

Kontoret har nylig vært gjennom et lederskifte, og har byttet lokaler flere ganger.

Det er det nye lederen – som ble ansatt i sommer – av kontoret som har satt i gang gjennomgangen som har avdekket feilene.

I tillegg har de hatt utfordringer med å besette nye stillinger. Så sent som i september søkte kontoret etter tre nye avdelingsledere.

Nødtvedt beskriver rekrutteringsprosessene som oppløftende med et godt tilsig av søkere.

Barnevernskrisen i Bergen kort forklart

1. Dette er saken

Barnevernet er i krise etter flere svært kritiske rapporter de senere årene, både som følge av grove enkeltsaker og generell systemsvikt.

Den siste rapporten fra Statsforvalteren omhandler de grove sviktene i tjenesten da en syv år gammel gutt ble funnet bundet fast og angivelig brutalt mishandlet av faren. Det viste seg at faren hadde vært i kontakt med barnevernet selv uten å få hjelp. Barnevernet får også svært skarp kritikk i den ferske saken om den underærnerte gutten som aldri har vært på skolen.

2. Dette kan skje

I Bergen er det politikerne i byrådet som skal holdes ansvarlig for tjenestene, uavhengig av om feilene skyldes enkeltpersoners tabber, systemsvikt eller dårlig ledelse. Opposisjonen i bystyret vurderer fortløpende om de skal kreve sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) sin avgang, eller om hele byrådet med Roger Valhammer (Ap) i spissen må gå.

Byrådsleder Valhammer har imidlertid forklart at byrådet er feilinformert av etaten.

– Beklager

Sosialbyråden håper at tiltakene byrådet jobber med å sette inn, slik som en tiltakspakke for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnevernet, skal bidra til å løse de strukturelle problemene

I tillegg jobber kommunen med å samle kompetanse i et felles meldingsmottak.

– Vi tar tak i disse avvikene med fullt fokus. Jeg har selv observert at de ansatte gjør en særdeles samvittighetsfull og viktig jobb i en krevende situasjon, sier Nødtvedt.

– Til slutt vil jeg beklage at disse feilene har blitt begått. Vi kommer til å fortsette å forsøke å avdekke feil og få på plass de tiltakene som trengs.

Torsdag kveld ble det klart at 37 av 67 representanter i bystyret vil felle Valhammer som følge av krisen i det kommunale barnevernet.

Valhammer har foreløpig ikke kommentert flertallet for mistillit, men har kalt inn til pressekonferanse klokken 19 fredag.