Det er til sammen seks pasienter som har fått påvist denne bakterien i Helse Bergen.

Bakterien er funnet i forbindelse med en kartlegging hvor laboratoriet har gjennomgått prøver for hele 2021 og 2022.

Ingen Helse Bergen-pasienter er døde som følge av infeksjon med bakterien, får BA opplyst.

Alle helseregionene

Per 31. januar 2023 er det identifisert 70 tilfeller fra alle de fire helseregionene, ifølge FHI.

Alle fire helseregioner er nå berørt av bakterie-utbruddet.

En utbruddsgruppe fra FHI, Mattilsynet og Statens legemiddelverk har siden i høst undersøkt hvor stor spredningen av bakterien kan være.

– Det er foreløpig ikke identifisert noen felles årsak til smitte hos pasientene, og videre undersøkelser pågår, sier overlege Arne Taxt i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Serratia marcescens er en vanlig bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø.

Den forårsaker sjelden sykdom hos friske.

Oppdaget i oktober

Det nasjonale utbruddet ble oppdaget i oktober 2022 da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter som fikk påvist Serratia marcescens.

En gjennomgang viste at syv av prøvene viste seg var bakteriestammer med samme genetiske profil.

Helseregionen undersøkte også tidligere pasientprøver, og fant ni tilfeller med samme bakteriestamme fra 2022 og én fra 2021.