Har skolens digitale iver gått for langt?

Av

Skolen som institusjon har vært tydelig passiv og sviktet sitt ansvar ved ikke å stille seg kritiske nok til utviklingen.