Har tapt halvparten av parkeringsinntektene

Over natten forsvant de parkerte bilene - og inntektene til kommunen.