BA har skrevet en rekke saker om arbeidsmiljøet ved Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) på Bergen legevakt.

Bakgrunn:

Nå har kommunen fått gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging ved den hardt prøvede avdelingen.

44 av 64 ansatte har svart, det vil si en svarrate på 69 prosent.

I en pressemelding konkluderer kommunen med at samtlige som er intervjuet opplever at arbeidsmiljøet er godt ved avdelingen.

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

 • Samtlige som er intervjuet gir uttrykk for at de opplever at arbeidsmiljøet er godt på arbeidsplassen sin.
 • Enkelte gir uttrykk for at det kollegiale er en av hovedårsakene til at de jobber ved ØHD.
 • Samtlige av de intervjuede gir uttrykk for at de er fornøyde med sine nåværende ledere.
 • 53 prosent mener at klimaet i avdelingen er preget av å være avslappet og behagelig.
 • 36 prosent mener det er oppmuntrende og bemyndigende.
 • 11 prosent ser på det som stivbent og regelstyrt.

– Kjempeinnsats

– Jeg har hatt et klart inntrykk av at ledelsen ved ØHD gjør en god jobb med å skape en kultur der ansatte trives, samtidig som ressursene utnyttes på en best mulig måte. Utfordringen nå blir å klare å opprettholde dette når ØHD slås sammen med mottaksavdelingen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, i pressemeldingen.

Enhetsleder for ØHD, Birger Norderud Lærum, sier i den samme meldingen at det har vært et krevende år for avdelingen med både høringer og mye negativ medieomtale.

– Denne rapporten er en svært positiv tilbakemelding fra de ansatte som viser at vårt felles arbeid for et godt arbeidsmiljø, gir gode resultater. Resultatet samsvarer med mitt inntrykk av at ansatte trives godt i jobben sin og viser et stort engasjement for avdelingen. Ansatte har gjort en kjempeinnsats, sier Lærum.

Også utfordringer

Rapporten påpeker også enkelte utfordringer, som det skal jobbes videre med:

 • Mange er bekymret for at sammenslåing mellom ØHD og mottaksavdelingen skal føre til at avdelingen utvikler seg til å likne mer på et sykehjem, og de vil da vurdere å finne seg en annen jobb.
 • Noen ansatte opplever at bemanningen på avdelingen tidvis er for lav, og at dette medfører at de ikke rekker å følge opp alle sine arbeidsoppgaver.
 • Noen ansatte opplever at dette bidrar til frustrasjon, stress og utrygghet i arbeidshverdagen.
 • Enkelte gir uttrykk for at tidligere turnover har vært en belastning, men at dette har stabilisert seg nå.

Det er også gjennomført en undersøkelse blant tidligere ansatte ved ØHD. De fleste av disse oppgir at arbeidsmiljøutfordringer var hovedårsaken til at de valgte å slutte i denne avdelingen.

ØHD - Minisykehuset

 • Fylkeslegen ble varslet om journalsystemet allerede i 2010. Det ble opprettet en tilsynssak, den ble avsluttet i 2011 på bakgrunn av at et nytt journalsystem skulle komme.
 • I februar 2019 ble det klart at fylkeslegen åpner et nytt tilsyn med Legevakten og ØHD, etter et møte med kommunen.
 • Noen av de mest alvorlige feil som har oppstått på grunn av journalsystemet, har vært forveksling av pasienter, ikke oppnevnt hvilke medisinske allergener innsatte har, oversett brudd på ØHD og andre former for feil eller mangelfull informasjon.
 • I februar 2019 gikk legevaktsjefen av, mens avdelingsoverlegen sa opp noen måneder senere.
 • I mars/april 2019 måtte ØHD holde stengt på grunn av legemangel.
 • I august skrev BA om sykepleiere som slo alarm om arbeidsmiljøet, og i oktober ble den nye sjefen, Birger Lærum ansatt.
 • I januar 2020 var det nye journalsystemet på vei.
 • Høsten 2020 smalt det igjen ved minisykehuset. Først gikk tidligere overleger ut med kritikk rundt organiseringen, før også andre ansatte gjorde det samme.
 • I mars 2021 ble det gjennomført en høring i kommunen om situasjonen ved minisykehuset.