Siden 3. oktober har Heimevernets 09-gruppe patruljert ved olje- og gassanleggene på Mongstad og Kollsnes. I første omgang skulle de kun bidra i to uker, men dette har siden blitt utvidet flere ganger. Nå bekrefter stabssjef i Vest politidistrikt, Gustav Landro, at de skal ha vakthold i nye tre uker.

– Det foreligger ingen konkret trussel mot anleggene her, trusselbildet er det samme som tidligere, forsikrer Landro. Nå ser de på alternative løsninger, og satser på å være ferdig med HV-hjelpen 28. november.

Ikke mindre vakthold

Sikkerhetsopptrappingen tok til etter at det oppsto flere lekkasjer fra gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, etter det flere nordiske statsledere mistenker skyldes sabotasje. Jonas Gahr Støre kaller det «en villet handling».

Forsvaret er til stede på norsk territorium med patruljer og styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet, skrev de i en pressemelding tidligere i høst.

Tidligere har bistanden kun blitt utvidet med to uker om gangen, men fra mandag denne uken fikk Heimevernet beskjed om å gjøre seg klar for tre nye uker.

– Dette henger sammen med signaler som blir sendt ut fra Forsvaret og andre om bruken av HV, og også politiets kapasitet. I tillegg bruker vi litt tid på å finne alternative måter hvor politiet kan bruke ressursene sine på å opprettholde vaktholdet uten HVs hjelp.

Landro minner oss på at det foreligger en etteretningstrussel mot landet, og at uroligheter i verden fort kan endre politiets planer. Like fort som Heimevernet skal forsvinne fra anleggene, skal de også kunne være på plass igjen, planlegger stabssjefen for.

Hvordan sikringen vil bli seende ut etter 28. november, og hvordan den er rigget, kan ikke Landro svare på nå.