Har vært isolert i tre måneder om bord på det tyske fartøyet

Etter fem måneder på sjøen er den norske besetningen tilbake på norsk land.