Bybanen til Åsane

– Det nærmer seg valg. Er det ikke et eneste parti som går til valg med saken NEI til bybane over Torget og Bryggen?

Med vennlig hilsen

Harald Wilhelmsen

Gratis kollektivtransport

– Gratis kollektivtransport er helt klart noe for Bergen også. Men her foretrekker politikere straffende tiltak, og å bruke penger på gulrot sitter langt inne. Folkets Parti fikk gjennom forslaget om gratis kollektivtilbud forrige sommer og har foreslått gratis buss i Bergen sentrum som prøveprosjekter uten nytte. Det kan se ut som at politikere frykter at antallet biler blir redusert, ettersom bompenger skal finansiere bybaneutbyggingen, og da kan de ikke ta seg råd til at noen biler forsvinner over på kollektiv. At flere kan bli oppmuntret til å benytte seg av kollektivtilbud spiller tydeligvis ingen rolle. Ifølge flertallet i bystyret og i byrådet i Bergen, vil ikke gratis kollektiv føre til færre biler. De mener at det er heller antallet gående og syklende som blir redusert. Denne krystallkulen deres skulle jeg gjerne lånt. Folkets Parti i Bergen er helt enige med Stavanger, gratis kollektivtilbud kan ikke være annet enn et godt virkemiddel som gir folk alternativer til bil.

Tore Landmark, Folkets Parti Bergen

Helt konge!

– Vi elsker Bergen! Bergen er en kongeby å være student i. Det er et kompakt miljø, alt er sentrert rundt Sentrum. Det er lett å komme seg rundt og vi møter kjente over alt. Bergen har også fine fjell som kan gås på en dag!

Maud, Anniken og Mira

Trivsel

– Byparken ser så bra ut. Jeg tror det gjør noe med oss som bor her. Vi trives bedre nå det er pent rundt oss.

Jan (14)

En trist utvikling

– Før Festspillene åpnet i 1978 fikk broleggerne i oppgave å legge oppdalsheller ned på fortauet ved Stenersen-samlingen i brosteins- byen Bergen. Det var en stor oppgave, og vi fikk det travelt. Kong Olav, kronprins Harald og kronprinsesse Sonja skulle åpne Stenersen-samlingen, og vi hadde ikke mer enn tid og vei. Arbeidet startet i april og vi måtte stå på, for tidsrammen var trang. Vi startet i sørenden, ca. 10 meter fra inngangsdøren og jobbet oss nordover. For kongen og kronprinsparet skulle gå inn den nordligste døren. Vi la hellene ned i jordfuktig støp, rettet av, fuget og vasket og utførte jobben etter beste evne.

Men så kom kontrabeskjed, det var feil dør! Det var to dager igjen til kronprinsesse Sonja med svigerfar skulle komme. Vi måtte omstille oss, flytte bort i sørenden, måle opp, tilpasse sammenkobling mot det som var satt, og begynne på nytt. Blandingen måtte justeres for nå var herdingstiden blitt en viktig faktor. Støpen skulle herdes og bære kronprinsparet og kongen timer etter det var lagt. Oppskriften var mindre vann og hard banking med gummihammer. Det var broleggerne Arne Spurkeland og jeg som sto for jobben og opplevde det dramatiske døgnet, og vi vinket til Sonja og kongen og de vinket tilbake til to gjennomsvette broleggere som var stolte av steinbyen Bergen. Det kan vi ikke si i dag.

Gammel brolegger

Arvid Fjæren

Les flere summetoner her: Det virker som butikkene kan gjøre hva de vil med prisene