Det skriver Haraldsplass Diagonale Sykehus i en pressemelding.

Prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie på pasientsikkerhetskonferansen i Oslo fredag ettermiddag .

Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

– Stor anerkjennelse

Juryen fremhever at Haraldsplass Diakonale Sykehus har klart å gjøre gjennomgripende endringer i hele organisasjonens arbeidskultur, og kan nå høste gode resultater etter mange års systematisk forbedringsarbeid.

– Dette er en stor anerkjennelse av det gode arbeidet våre ansatte gjør hver dag, skriver administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen, i pressemeldingen.

Haraldsplass er i dag på topp i nasjonale kvalitetsmålinger. Fyllingen viser til at sykehuset jobber for å skape en trygg og involverende endringskultur og roser dedikerte medarbeidere som er åpne for nye måter å jobbe på til beste for pasientene på.

– Vi har hele tiden jobbet systematisk med våre forbedringsområder som ett sykehus. I tillegg til de nasjonale målingene foretar vi egne kartlegginger, målinger og har etablert et styringssystem og struktur for oppfølging av dette arbeidet. Nå gjennomsyrer dette hele sykehusdriften, sier Fyllingen.

Saken fortsetter under bildet.

Stolt direktør

Direktøren sier hun er stolt over prisen de fikk fredag.

– Vår erfaring er at det er fullt mulig å jobbe systematisk med forbedring, selv med knappe ressurser. Det handler om å ha fokus på de riktige tingene, sier Fyllingen.

Haraldsplass har innført en rekke tiltak, som tiltakspakkene Pasientsikkerhetsprogrammet. Sykehuset har også innført faste pasientsikkerhetsvisitter.

– Godt kvalitetsarbeid og god pasientbehandling skal være under kontinuerlig utvikling og forbedring. Denne prisen motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet. Vi har fortsatt mye godt arbeid foran oss, sier fagdirektør Petter Thornam i pressemeldingen.


Haraldsplass

Resultater oppnådd på Haraldsplass:

  • Ingen alvorlige pasientskader i Global Trigger Tool-undersøkelsen (GTT) siden 2011.
  • GTT (pasientskader) er redusert med 29 prosent fra 2012 til 2018.
  • Andel korridorpasienter redusert fra 3,6 prosent i 2012 til 0,5 prosent i dag.
  • 40 prosent reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika siden 2012.
  • Trombolysebehandling ved blodpropp og hjerneslag, er betydelig forbedret.
  • Andel pasienter med blodpropp som har fått trombolysebehandling var 30 prosent i 2018, mot 7 prosent i 2012.
  • Andel pasienter med lårhalsbrudd som ble operert innen 24 timer økt fra 49 prosent til 79 prosent.
  • Forbedring i 30 dagers overlevelse, fra 95,2 prosent i 2012 til 96,1 prosent i 2017.

KILDE: Haraldsplass Diakonale Sykehus