Politiet mistenker unge gjerningspersoner på Hellen skole

Politiet bekrefter at de samarbeider tett med ledelsen på Hellen skole for å oppklare det omfattende hærverket skolen har vært utsatt for i høst.