Gå til sidens hovedinnhold

Hasj og ungdom hører ikke sammen

Artikkelen er over 1 år gammel

Ungdoms holdninger til hasj- og marihuanabruk er i ferd med å endre seg. Det er viktig at vi voksne er tydelige rollemodeller for å forebygge ungdoms narkotikabruk.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra å være et mindretallsfenomen, tyder de nasjonale Ungdata-undersøkelsene på at flere nå mener bruk øker sosial status. Det tyder på en normalisering og større aksept for cannabisbruk. Heldigvis er det fortsatt slik at de fleste er negative til at jevnaldrende bruker hasj eller marihuana.

Ungdata-undersøkelsene tyder på at ungdomsbruken av hasj og marihuana øker. Selv om ikke brukstallene er i voldsom vekst, er de bekymringsfulle. Dette bør føre til at regjeringen satser stort på målrettede forebyggingstiltak i statsbudsjettet for 2020, som legges frem i oktober.

Ungdom er spesielt sårbare for negative konsekvenser av cannabisbruk, som risikoen for å utvikle psykose eller bli avhengig. Én av seks unge som bruker cannabis jevnlig, risikerer å bli avhengige, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og cannabispasienter er nå den største gruppen nye pasienter som søker seg til behandling for rusproblematikk. Stoffet har blitt tre ganger sterkere i løpet av de siste ti årene. Det gir ytterligere grunn til bekymring. Cannabisbruk påvirker også hukommelsen og evnen til å lære. For ungdom under utdanning, er dette problematisk.

Les også

Det er på tide å våkne opp og se alvoret

Norsk forskning finner en sammenheng mellom bruk av rusmidler, både alkohol og cannabis, og dårlige skoleprestasjoner. Jo mer rusbruk, desto dårligere skoleresultater. Å droppe ut av utdanning, eller å ikke komme inn på de ønskede studiene på grunn av dårligere karakterer, kan få alvorlige og langvarige konsekvenser i et ungt menneskes liv.

Det går heldigvis bra med de fleste som prøver hasj eller marihuana, fordi de aller fleste kun prøver noen få ganger. Det er likevel slik at økt bruk fører til at flere får problemer. Vi vet at kunnskap om negative konsekvenser av cannabisbruk og tydelige foreldre er blant de aller viktigste faktorene som forebygger ungdoms rusbruk. Derfor er det viktig at ungdom får mer kunnskap om de reelle skadene knyttet til cannabis. Blant annet bør rusundervisningen i skolen oppdateres og styrkes. Her må kunnskapsminister Jan Tore Sanner på banen.

Og foreldrene må gis god nok informasjon til å kunne diskutere rusbruk med ungdommene sine. Det er mye feil og useriøs informasjon om cannabis på internett, som mange ungdommer leser. Vi voksne må være rustet til å ha en kunnskapsbasert diskusjon, og vi må være tydelige rollemodeller som setter grenser for ungdommene våre.

Les også

Politiet trenger å ha tvangsmidler

Kommentarer til denne saken