Haukeland bygger nytt laboratorium og tidobler kapasiteten