Flere pasienter fikk videre vekst av svulst og spredning av kreft til andre organer. En ekstern gjennomgang viste at 16 av 31 pasienter ikke skulle ha vært med i studien.

Sykehuset ble anmeldt av Helsetilsynet, som kaller saken svært alvorlig. Sørvest politidistrikt har startet etterforskning i samarbeid med Vest politidistrikt, melder Bergens Tidende.

Det er opprettet en egen arbeidsgruppe.

– Vi etterforsker for å få klarhet i hva som har skjedd, om det foreligger straffbare overtredelser og om noen eventuelt kan bebreides for disse, sier politiadvokat Erik W. Rand i Sørvest politidistrikt.

Politiet vil etterforske mulige lovbrudd ved styringen av studien fra Stavanger universitetssjukehus, samt gjennomføringen ved Haukeland universitetssjukehus. De to sykehusene opplyser at de ikke er informert om etterforskningen.

BA har skrevet flere saker om kreftskandalen: