Sykehuset har selv varslet Statens helsetilsyn etter feilinngrepet som skjedde i november i fjor.

Ifølge Bergens Tidende ble en pasient lagt inn med magesmerter, og legene mistenkte at et fiskeben eller lignende var årsaken til smertene. De besluttet at pasienten skulle åpnes og sjekkes, men før dette var det en annen person i køen. Vedkommende skulle fjerne tykktarmen.

Pasienten har fått plager

Så ble det kluss, og pasienten som skulle sjekkes for magesmerter ble ført inn på operasjonssalen, og jobben med å fjerne tykktarmen startet. Først da det var for sent ble forbyttingen oppdaget.

VG var først ute med å omtale hendelsen i desember.

Assisterende fylkeslege Sjur Lehmann bekrefter overfor BT at kirurger ved Haukeland universitetssjukehus fjernet feil organ. De har begynt å gå gjennom dokumentene i saken.

Klinikkdirektør ved Kirurgisk klinikk, John-Helge Heimdal, beklager overfor pasienten i avisen, og bekrefter at pasienten har fått plager som følge av feilen.

– Vi vet ennå ikke om dette blir bedre med tiden, men pasienten trenger fortsatt medisinsk oppfølging og behandling, svarer Heimdal.

Ti forslag til tiltak

Sjekklistene avdelingen bruker ble ifølge Heimdal fulgt, men som en konsekvens av feilen har de skjerpet rutinene. Dette fører blant annet til at kirurgene selv skal informere pasienten før inngrepet.

Foretaksledelsen ble tidlig orientert, og en rapport om hendelsen er presentert de involverte på avdelingen og pasienten. Der ligger også ti forslag om tiltak for å redusere risikoen.

Det har også tidligere skjedd alvorlige feilbyttinger på Haukeland. Seks år gamle Djabrail mistet livet etter å ha fått sprøytet inn feil cellegift i hjernen under en kreftbehandling.