Pasienthotellet ved Haukeland kan bli rammet av streik

Ansatte ved Haukeland hotell kan bli tatt ut i streik fredag.

Ansatte ved Haukeland hotell kan bli tatt ut i streik fredag. Foto:

Torsdag starter meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Hvis det ikke blir enighet innen fristen midnatt så går 49 sykepleiere over hele landet ut i streik fra fredag morgen.

DEL

Rundt 22 av disse sykepleierne jobber i bergensområdet, ifølge en pressemelding på Norsk Sykepleierforbunds (NSF)nettsider torsdag.

18 av sykepleierne jobber ved Åstveit helsesenter, mens fire av dem jobber ved Haukeland hotell.

Totalt tas 49 ansatte ut i streiken på landsbasis i første fase, dersom det blir brudd i forhandlingene.

– Dette er en viktig sak for de lavest lønnede sykepleierne i Norge, det handler om vilkårene for de mest erfarne sykepleierne i tariffområdet, sier forbundsleder Eli Gunhild By før meklingen.

– Skal ikke gå utover liv og helse

Mette Mikkelsen er fylkesleder for NSF i Hordaland. Hun er i møter i Oslo torsdag formiddag.

– Vi mener at de kravene vi har stilt er rettferdige krav. Vi avventer nå meklingen, men streikeviljen er på topp dersom det skulle ende med brudd, sier Mikkelsen til BA.

– Det er fortsatt et håp om det skal ordne seg, og vi velger å tro på at det skal bli en løsning. Men det gjenstår ennå å se, legger hun til.

Sju av ti sykepleiere med mer enn ti års ansiennitet i NHO tjener i dag mindre enn minstelønnsgarantien i de andre tariffområdene for norske sykepleiere, ifølge pressemeldingen.

– Vår erfaring er at vare medlemmer sakker akterut lønnsmessig i dette tariffområdet, særlig de med ansiennitet over 6 år. Uranienborghjemmet ble i juni i år før tilbake til Oslo kommune. I snitt gikk de ansatte opp 40.000 kroner ved tilbakeføringen til Oslo kommune. Sykepleierne med 10 års ansiennitet eller mer fikk, med unntak av en enkelt sykepleier, mellom 35 000 og 107 000 kroner mer i lønn, forklarer By.

NHO har på sin side allerede varslet lockout for et enkelt NSF-medlem fra fredag og de har posisjonert seg til å stenge ute alle ansatte på berørte institusjoner, ifølge forbundet.

– Streik er et alvorlig virkemiddel, men streikeviljen er på topp. Det er viktig for alle sykepleiere at vi ikke får et område der arbeidsgivere kan underby sykepleiernes vilkår for å vinne anbud, sier By.

Streiket i fjor

Høsten 2018 streiket NSF i 28 dager i samme tariffområde.

– Vi var opptatt da som nå av at streiken ikke skulle gå utover liv og helse, samt at konflikten skulle løses innenfor arbeidslivets spilleregler. NHOs lockout-varsel satte Regjeringen i en knipe ettersom det umiddelbart ville oppstått fare for liv og helse om lockouten til NHO hadde blitt iverksatt. Dermed ble streiken stanset gjennom tvungen lønnsnemnd.

– Vi forventer at vi denne gang som part kan få fremme og få gjennomslag for sykepleiernes krav innenfor rammene av arbeidslivets spilleregler, uten at andre behøver gripe inn. Dette er en viktig sak som har bred støtte blant våre 119.000 medlemmer, sier Eli Gunhild By.

Artikkeltags