Seksjonsleder Tore Sigbjørn Hansen, heismontør Jan Christophersen og teknisk sjef Sjur Brandtun foran de gamle service-heisene i Sentralblokken. De er i ferd med å bli byttet ut med såkalte smarte heiser. Etter 40 år er det på tide å bytte ut alle de 16 heisene i Sentralblokken, og det er et massivt prosjekt.
Anders Kjølen

Jan (74) hadde pensjonert seg. Så streiket heisen.

I over 40 år har heisene i Sentralblokken vært hovednerven i et av de største sykehusene i Norge. Nå skal de byttes ut, men før arbeidet kunne starte, måtte ledelsen ringe til Jan.
Publisert