Lørdag 5. august mistet den militære fregatten KNM «Thor Heyerdahl» fremdriften mens den lå i Grimstadfjorden utenfor Haakonsvern. Nå er Statens havarikommisjon koblet inn i saken.

Mistet kontrollen

– Den fikk noe tauverk inn i propellen og mistet fremdriften på grunn av det, sier talsperson i Sjøforsvaret, Michel Hayes, til BA.

Militærpersonellet om bord skal ha sendt ut en melding om hendelsen via den internasjonale nødfrekvensen, kanal 16.

Hayes beskriver selve hendelsen som udramatisk, og forteller at det skal ha gått kort tid før de igjen fikk kontroll.

– Men for dem om bord var det et øyeblikk hvor de ikke var manøvreringsdyktige, legger han til.

Ifølge VG, som først omtalte hendelsen 6. august, var mannskapet ute med lettbåt for å få fartøyet fortøyd til en bøye i fjorden.

Fregatten fikk deretter assistanse fra en taubåt like ved som fikk slept den til land ved Haakonsvern. Ikke lenge etter gikk fregatten for egen maskin igjen.

Undersøker saken

Ettersom saken er til undersøking hos Havarikommisjonen, ønsker ikke avdelingsdirektør for sjøfart, Dag Liseth, å uttale seg om detaljer.

– Ut ifra vårt mandat ser vi at vi her kan opprette en undersøkelsessak som kan bidra til å bedre sikkerheten i fremtiden – når rapporten først er ferdigstilt, sier han.

Hayes i Forsvaret forteller at de stiller seg villige til å hjelpe til så godt de kan. Liseth beskriver også kommunikasjonen med Sjøforsvaret som bra.

Rapporten til Havarikommisjonen er ventet ferdig innen et år.