Men vi må ikke glemme den viktige aktiviteten som blir igjen på Dokken og heller ikke at Bergen er og fortsatt bør være Norges viktigste havneby. Vi håper derfor tiden for omkamp er over.

Flytting av godshavnen åpner selvsagt for ny aktivitet langs byens strandlinje. Samtidig skal havnen og skipsfarten være en drivkraft for omstilling og i det grønne skiftet. For det er ikke bare boliger som skal bygges på byens beste tomt. Kystruten, cruise- og offshoreskip, danskebåten og varer skal fremdeles være en del av bybildet og er et viktig premiss.

I dette er havnen er et utstillingsvindu på hvordan Havbyen Bergen og Vestlandet bidrar til grønn omstilling. Landstrømselskapet PLUG, batteriprodusenten Corvus Energy og shipping gruppen Massterly er bare noen eksempler på hvordan en fremtidsrettet og effektiv havn vil gi muligheter for å skape flere nye grønne virksomheter, øke inntekter, videreutvikle bærekraftige løsninger og skape nye eksportinntekter.

Vår visjon er en aktiv havn. Autonome skip som drives på nullutslipp; hydrogen eller strøm. Batteridrevne bybåter som knytter bydelene tettere sammen. En symbiose med havrelaterte formål, sentrumsnære og billige boliger, pingviner og forskere.

Undertegnede er nok noe miljøpåvirket, men det er lett å se for seg en offensiv havn, som sammen med næringen tar en spydspissrolle i omstillingen til en grønnere by og fremtid. Bergen havn kan bli en foregangshavn som kan eksportere grønne løsninger til andre havner. Hvorfor skal ikke Venezia, Shanghai, Seattle og Singapore se til Havbyen Bergen når de står i møte med samme utfordringer som oss selv?

En bærekraftig og effektiv havn som vil skape inntekter og klyngekompetanse som vil være et viktig konkurransefortrinn for Havbyen også i fremtiden. Mulighetene er der, men om vi ikke griper dem, kommer andre til å gjøre det.

«Godshavnen må flyttes med mål om grønnere transport» skriver lederen i BA 11. mai. Vi kunne ikke vært mer enig! Det er derfor noe overraskende når havnens egen styreleder sår tvil om en ny havn kan konkurrere mot vei og øke antall transportere varer. Spesielt siden regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har en målsetning om å øke godsoveføring til sjø, og spesielt siden varer transportert sjøveien er det beste virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene.

Vår oppmoding til den nye Finansbyråden er derfor å ta de lange brillene på og legge til rette for transport via sjøveien. Ikke bare vil dette bidra til økt aktivitet og transporterte varer sjøveien, det vil bidra til økt verdiskapning og hindre en enorm økning i biltransporten over fjellet.

Vi er ikke i tvil. Havbyen Bergen trenger et levende, fremtidsrettet miljøfyrtårn av en havn. Nå gjenstår det bare å se om byens innbyggere, aktører og politikere kan enes om potensialet samtidig som vi ivaretar vår arv og sjel – havnen.