– Det var veldig hardt og vanskelig å være mor og ektefelle, når jeg måtte jobbe både morgen og ettermiddag, sier Manuela Filip (52) til BA.

Den rumenske kvinnen jobbet som renholder sammen med kollega og landsmann Linda Radu (34) og polske Patricia Kaminska (37) i det private AB Solutions.

«Shoppet» timer

De vasket på offentlige sykehjem, i barnehager og i skolen.

Til felles hadde de at de ikke kunne planlegge sine egne hverdager.

– Vi jobbet når de trengte innsatsen vår. Livet som kone og mor ble vanskelig, sier de tre.

For å tjene nok penger måtte de ut og «shoppe» timer å jobbe, slik at de i virkeligheten jobbet hundre prosent.

Når de likevel hadde kontrakt for bare deler av jobben de gjorde, fikk de ikke opparbeidet fulle pensjonsrettigheter.

De risikerte å jobbe til nær sagt alle døgnets tider – med svært liten forutsigbarhet.

– Min mann jobber om natten. Da jeg måtte jobbe på morgen og kveld var det ikke mye vi så til hverandre. Det ble også vanskelig å finne tid til å handle, lage mat og pleie familielivet, sier tobarnsmoren Manuela.

De tre renholderne møter oss sammen med Fagforbundets hovedtillitsvalgte Kenneth Rasmussen.

Han var sentral da den Arbeiderparti-styrte kommunen gjennomførte virksomhetsovertakelsen og fikk over 70 deltidsansatte fra ISS og AB Solutions til faste og trygge stillinger.

Et bedre liv

– Byrådet har tatt vårt ønske om mer fulltid på alvor. Dette er veldig bra partssamarbeid. Kommunen har gjort en formidabel jobb, skryter Rasmussen.

Han sier at ikke bare jobbhverdagen, men også lønnen ble bedre for de aller fleste.

– Også pensjonen blir høyere med hele stillinger i kommunen. Det samme gjelder sosiale goder og forsikringer, sier Rasmussen.

Patricia sier hun har fått et bedre liv etter virksomhetsovertakelsen.

– Nå jobber jeg fra klokken 06 til klokken 14. Jeg har fått mer tid til barna og meg selv. jeg kan planlegge livet mer, sier tobarnsmoren.

Også stortingskandidatene Sara Bell (SV) og Linda Merkesdal (Ap) er med da vi treffer renholderne.

Begge har hatt tillitsverv i Fagforbundet. Sara har vært leder av forbundet i Bergen de siste ni årene før hun ble stortingskandidat.

De vet best

På tross av ulik partitilhørighet er de enige om dette:

– Vi vil jobbe for å lovfeste retten til hele stillinger, sier Ap-Linda.

– Og nåde den som står i veien for oss, supplerer SV-Sara.

Linda har vært hjelpepleier og vernepleier.

– Jeg har selv jobbet deltid. Jeg vet hva det har å si for økonomi og livskvalitet, sier hun.

Begge de to vil styrke kommuneøkonomien, og øke bemanningen i tradisjonelle og tunge kvinneyrker, som renhold.

– På grunn av slitet tvinges folk til å avslutte yrkeslivet tidligere, sier de.

Tillit og samarbeid

– Vi vil erstatte dagens new public management *) med tillit og samarbeid. Slik vil vi utløse de faglige ressursene hos de ansatte, som vet best hvordan de løser samfunnsoppdraget i de ulike tjenestene, sier Sara.

– Nedskjæringer etter ostehøvelprinsippet har forringet de offentlige tjenestene, sier Linda.

De mener eksemplet med renholderne i Bergen viser at det nytter å drive fagforeningsarbeid.

– For oss som har kjempet for dette i flere år, er det veldig fint å se at det nytter, at det vi gjør har noe å si for folks liv. Det blir noe mer enn festtaler, sier de to stortingskandidatene.

*) New public management (NPM) er en reform som vil effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor. NPM står i motsetning til «byråkratisk» eller fagstyrt ledelse og er svært uønsket i fagbevegelsen.