Bare henholdsvis 27,4 prosent, 35,8 prosent og 39,3 prosent av pasientene med disse kreftformene fikk gjennomført pakkeforløpet innen normert maksimal tid i første tertial i år.

Fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing, sier til BA at de stort sett ikke bruker mer enn én til to uker mer enn pakkeforløpet tilsier på utredning og behandling av disse pasientgruppene.

– Ikke dramatisk

– Det er ikke bra at vi ikke klarer å holde forløpstiden, men vi tror ikke det er dramatisk for den enkelte pasient. Det vil si, vi vet ikke om det går dårligere med de pasientene som må vente litt lenger eller ikke.

Ebbing sier at årsakene til at de ikke klarer å holde seg til normert tid er mange.

– Det handler om alt fra forsinkelse i overføringen av pasienter fra andre helseforetak til forsinkelser i de ulike leddene i behandlingen, som i patologi, MR- og røntgenundersøkelser, stråleterapi, medikamentell behandling og kirurgi. Vi skal nå undersøke hva som er rotårsakene til forsinkelsene, og gjøre noe med disse.