Mannen ankom pasientrommet på Haukeland universitetssjukehus klokken 1845 den 15. oktober i fjor, og ble liggende alene. Den første EKG-undersøkelsen på sykehuset viste at han kunne ha hatt hjerteinfarkt.

Klokken 1910 dro han i alarmsnoren, men det var først i 2015-tiden at noen oppsøkte rommet hans og fant ham død. Dødsårsaken var akutt hjertesvikt.

Det var NRK som først omtalte boten.

Lav bemanning

Ifølge sykehusets egne rutiner skulle mannen ha blitt sett til hver halvtime.

Politiet startet etterforskning av saken, og nå har altså statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen avgjort at Helse Bergen ilegges en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner.

– Det er et forelegg for mangelfull organisering i helseforetaket. De som jobber i et helseforetak skal være i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og det ligger i loven at helsetjenester skal være forsvarlig. I dette tilfellet er det flere omstendigheter på akuttmottaket som har gjort at de som jobber der ikke har vært i stand til å gi denne pasienten forsvarlig helsehjelp, sier Stolt-Nielsen til NRK.

NRK har tidligere skrevet at sykepleierne over 100 ganger i løpet av 2018 varslet ledelsen om at akuttmottaket er for lavt bemannet.

Kunne ikke gi forsvarlig helsehjelp

Vest politidistrikt skriver i en pressemelding fredag at de gjennom etterforskningen har funnet ut at dødsfallet har sammenheng med at Helse Bergen ikke hadde organisert virksomheten ved akuttmottaket og de tilstøtende avdelingene ved sykehuset slik at de ansatte der kunne gi mannen forsvarlig helsehjelp.

– Det er dokumentert at det forelå flere henvendelser fra tillitsmannsapparatet og flere spørreundersøkelser og avviksmeldinger, som over lengre tid beskrev behov for høyere bemanning og bedre kontrollrutiner, skriver politiet.

Rutiner

– Påtalemyndigheten mener at Helse Bergen unnlot å ressurssette akuttmottaket tilstrekkelig og hadde ikke tilstrekkelig tydelige rutiner for når eller hvordan ekstra helsepersonell skulle tilkalles, skriver de videre.

De mener også at Helse Bergen unnlot å sørge for tilstrekkelige rutiner for oppfølging av den enkelte pasient etter at risiko og prioritet var konstatert.

Det var heller ikke tilstrekkelige rutiner for å flytte pasienter videre fra akuttmottaket slik at nødvendig kapasitet der kunne frigjøres, ifølge politiet.

Innstilt på å vedta

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier at de har gjort tiltak for å øke bemanningen på akuttmottaket etter dødsfallet.

– Vi beklager hendelsen sterkt overfor de pårørende, og gjør alt for at dette ikke skal skje igjen. Vi har fått påtalemyndighetens beslutning om en foretaksstraff på 1,5 millioner. Vi er innstilte på å vedta den, sier Hansen.