Over 600 pasienter rammet av streiken

61 ansatte i Helse Bergen er til nå tatt ut i streik.

61 ansatte i Helse Bergen er til nå tatt ut i streik. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi må sikre at pasientene som har behov for behandling først, får det, sier sykehusdirektøren.

DEL

61 ansatte i Helse Bergen er per tirsdag tatt ut i streik.  Blant dem er 32 leger med pasientkontakt og 8 psykologer.

Dette har så langt ført til at 137 operasjoner og 468 undersøkelser har blitt utsatt.

Til sammen er nå 605 pasienter i Helse Bergen berørt av streiken blant medlemmene i Akademikerne helse.

– Utfordringene øker

Administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen sier til BA at utfordringene med å replanlegge aktivitetene ved sykehusene blir større dess lengre streiken varer.

– Nå er over 600 pasienter rammet og det beklager vi. Streiken gir økende konsekvenser som vi jobber med å redusere. Vi må hele tiden replanlegge for å sikre at pasientene som har størst behov for helsehjelp får behandling først, sier han.

Fakta om sykehusstreiken

  • 194 medlemmer av Akademikerne gikk ut i streik fra onsdag 7. september etter at meklingen med Spekter ikke førte fram.
  • Fra tirsdag 27. september omfatter streiken 569 sykehusansatte på 13 sykehus, blant annet: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Vestre Viken, Finnmarkssykehuset, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs hospital i Trondheim, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.
  • Flesteparten av de streikende er leger, mens også andre yrkesgrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere er tatt ut i streik.
  • Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Legene krever at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes.
  • Spekter har avvist kravet fra legene og ønsker rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik de mener dagens avtale åpner for.
  • Akademikerne Helse har besluttet å skjerme akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn fra streiken. (©NTB)

– Kan dette bety at pasienter kan få utsatt undersøkelser eller operasjoner også etter at streiken er over, fordi de som ble rammet av streiken må prioriteres først?

Vi må kanskje skyve på andre pasienter for å prioritere dem med størst behov, ja. Dette innebærer også administrative kostnader for oss.

– Lange dager

BT skriver tirsdag at fem direktører som jobber rett under Eivind Hansen nå er tatt ut i streik.

To leger i administrative stillinger og 15 legeledere er tatt ut i streik, får BA opplyst.  I tillegg kommer fire ingeniører.

– Blir det veldig lange dager for deg nå, Hansen?

– Det var lange nok dager fra før, men jeg klager ikke. Jeg har gode ledere rundt meg, og vi har erstattet rollene til de fem direktørene som nå er i streik. Det er ansatte som er faste stedfortredere ved ferie og fravær, sier sykehusdirektøren.

Partene i dialog

Samtidig med at sykehusstreiken trappes opp, har Akademikerne og Spekter startet samtaler med sikte på å få en slutt på konflikten.

Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse tror imidlertid at samtalene vil ta tid og at det ikke er noen snarlig løsning i sikte.

Selv ser han ikke på forslaget fra Spekter som et konkret tilbud, men som punkter til diskusjon.

– Men vi er positive til at Spekter har tatt initiativ til dialog, sier han.

Tirsdag ble ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus tatt ut i streik. Dermed er 569 ansatte ved 13 sykehus omfattet av streiken som startet 7. september.

– For hver dag som går vokser tillitskrisen ved norske sykehus seg større, sier Frøyland.

– Liv og helse ikke i fare

Igjen understreker arbeidstakerorganisasjonen at liv og helse ikke står i fare ved opptrappingen.

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

Eivind Hansen i Helse Bergen sier følgende til BA om kravene til Akademikerne helse:

– Vi tror det er gunstig for alle parter at vi har rammer rundt aktivitets- og bemanningsplanleggingen som kan gi et langsiktig perspektiv. Det har vi i dag. Arbeidsgiverne har ikke bedt om endring i arbeidsavtalen, det er det Akademikerne som har gjort.

Artikkeltags