«Miljørettet helsevern anser at sannsynligheten for vekst og spredning av legionellabakterier fra Helse Bergens vannforsyningssystemer fortsatt er for høy.»

Det skrev Miljørettet helsevern i Bergen kommune etter at de var på et tilsyn ved Haukeland sykehus i mai i år.

Legionellabakterien kan blant annet forårsake legionærsykdom, som er en lungebetennelse. Syke mennesker er spesielt utsatt for smitte.

– Vi avdekket at Haukeland sykehus hadde manglende rutiner for legionellaforebygging på et tilsyn i januar 2017. På et oppfølgingstilsyn i mai viste det seg at Haukeland har satt i gang mange gode tiltak, men vi mener det fremdeles er rom for forbedring. Et sykehus regnes som risikokategori 1 på grunn av sårbare pasientgrupper, og skal ha ekstra fokus på smitterisiko, skriver Viviann Sandvik, leder for Miljørettet helsevern, i en e-post til BA.

Vasket ikke dusjhoder

Miljørettet helsevern påpeker blant annet disse forholdene som må forbedres:

  • For lave temperaturer på varmtvann.
  • Mangelfulle rutiner for prøvetaking.
  • Mangelfulle rutiner ved rengjøring og desinfisering av dusjhoder og -slanger.
  • Mangelfull risikovurdering.

– Ingen skal behøve å engste seg for å bli syke på grunn dette, understreker Sandvik.

Hun forteller at det mest alvorlige avviket de avdekket ved det første tilsynet var at det manglet rutiner for rengjøring av dusjhoder og dusjslanger på.

– Dette har de nå rette opp i, men det er fortsatt rom for forbedringer, påpeker Sandvik.

Tar det på alvor

Bakgrunnen for tilsynet i januar i fjor, var mistanke om at en pasient hadde blitt smittet av legionella på sykehuset.

Ifølge overlege ved seksjon for pasientsikkerhet Per Espen Akselsen, ble dette avkreftet, og de kjenner ikke til at pasienter er smittet på sykehuset

– Men vi tar arbeidet med å forebygge legionellasmitte på meget stort alvor. Vi har opprettet en arbeidsgruppe med fagfolk fra ulike avdelinger som arbeider kontinuerlig med å hindre vekst og spredning av legionella på sykehuset, sier han.

Akselsen understreker at det er et stort og komplekst arbeid.

– Siden legionella spres med bitte små vanndråper, er det mange muligheter for smitte. Dusjer som har stått ubrukt over noe tid, er en potensiell smittekilde. Det gjelder også i folks hjem, påpeker han.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Legionella

  • Legionellose er en bakteriesykdom som forårsakes av legionellabakterien. Bakterien kan forårsake to sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber.
  • Bakterien overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelte vannbaserte innretninger som for eksempel luftkondisjoneringsanlegg, kjøleanlegg, dusjanlegg, boblebad eller fontener.
  • I hjem er dusjer, hagevanningsutstyr, høytrykksspyler, dusjeflaske for planter o.l. og luftfukter mulige smittekilder. Disse bør rengjøres ofte.
  • For å redusere risiko for smitte bør varmtvannstanken holde 70 grader. Gjennomspyling av dusjen på 70 grader i fem minutter fire ganger i året er et effektivt tiltak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Eget rom i kjelleren

Ett av de viktigste tiltakene sykehuset har gjort, er derfor å få kontroll med rengjøring av dusjhoder og dusjslanger.

– I fjor laget vi et eget rom i kjelleren hvor vi vasker og desinfiserer dusjutstyret. Ved hjelp av et dataprogram sørger vi for at alle dusjhoder- og slanger blir vasket hver tredje måned. Vi henger opp strips i ulike farger på dusjene for å holde kontroll, forteller seksjonsleder på renhold i Helse Bergen, Carmen Millas Salazar til BA.

Saken fortsetter under bildet.

 

Hun forteller at de bruker 170 arbeidstimer hvert kvartal bare på å rengjøre dusjutstyr.

– Utfordrende arbeid

En enorm og til dels gammel bygningsmasse gjør det utfordrende å følge alle rådene fra Folkehelseinstiuttets veileder, vedgår Akselsen.

– Vi har derfor så langt prioritert å få på plass tiltak i sentralblokken der de sykeste pasientene ligger.

Akselsen sier at folk sjelden blir syke av legionella i Norge.

– Men når det først skjer, er det ofte en utfordring å oppdage det tidlig nok, fordi det ikke kommer opp på vanlige tester, og fordi legene må tenke på muligheten.

Han mener tydeligere krav i byggveiledere for helseinstitusjoner kunne gjort det enklere å redusere smitterisikoen.

– Nå er det slik at vi har nye bygg der noen dusjer er fastmontert. Det gjør rengjøring vanskeligere.