Politikere krever svar fra Helse Bergen om fristbrudd

– Jeg vil konfrontere Helse Bergen med hvordan de kan komme så dårlig ut når andre sykehus klarer å følge fristene for pakkeforløp, sier Christian Haugen (Frp).