Helse Bergens smittetalltabbe gikk nasjonalt: – Bare å beklage