Riksrevisjonen omtalte tirsdag manglene i informasjonssikkerheten i helseforetakene som svært alvorlige. De fikk kontroll over datasystemene i tre av fire helseregioner, og tilgang til store mengder sensitive helseopplysninger.

– Vi tar funnene på største alvor. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Arbeidet med informasjonssikkerhet vil ha høy oppmerksomhet og prioritet i Helse vest også framover. Pasienter og medarbeidere skal være trygge på dette, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse vest i en pressemelding.

Helseforetaket presiserer imidlertid at mange av hullene som Riksrevisjonen fant, allerede er tettet, ettersom det simulerte angrepet ble gjennomført i januar og februar 2020.