De fem er lagt i isolat ved medisinsk avdeling på Ålesund sykehus, melder TV 2.

– De har alle fått påvist H1N1-viruset og er isolert på samme sengepost. Vi anser at dette kan være starten på et større utbrudd. De fem er voksne mennesker, noen eldre, og har ulike grader av underliggende sykdom, sier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal til TV 2.

Folkehelseinstituttet opplyser at svineinfluensa ikke anses som farligere enn de andre influensavirusene i dag.