– Legen skal komme til pasienten. Ikke omvendt. Det er grunntanken vår, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Etter over seks år med intens byggeaktivitet står første trinn av barne- og ungdomssykehuset ferdig. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge har allerede flyttet inn i nye, luftige og moderne lokaler.

– Dette er en stor dag for alle som er opptatt av utviklingen til barns beste, sier direktør Eivind Hansen.

Hansen sier at målet er at barn og unge skal oppleve en mer sammenhengende og tilpasset tilbud.

– Barn skal få både utredning, behandling, opphold, skolebarn og aktivitetstilbud på samme sted.

– På tide!

Statsminister Erna Solberg var til stede på den høytidelige åpningen.

– For oss som har sett den gamle barneklinikken, så kan vi si at det var på tide med noe nytt. Jeg er glad for at det nye sykehuset ikke bare kan gi behandling til barn og unge. De trenger også plass til mamma og pappaen sin. Jeg er også glad for at det også har blitt plass til et energisenter for at syke barn kan følges opp med fysisk aktivitet, sier Solberg.

Barne- og ungdomssykehuset

  • Det største byggeprosjektet på Haukeland siden Sentralblokken sto ferdig i 1983.
  • Byggeprosjektet trinn én, som startet i 2011, er nå ferdig.
  • Det inneholder Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Energisenteret for barn og unge.
  • Trinn to skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2022/2023.
  •  Når hele barne- og ungdomssykehuset står ferdig, vil all behandling av barn og unge være samlet på Haukeland.
  • Arealet til det nye sykehuset er 79 000 kvadratmeter når alt står ferdig (trinn en: 29 000 kvm., trinn to: 50 000 kvm.)
  • Samlet investeringskostnad utgjør cirka 5,4 milliarder kroner​.

Integrert i barnesykehuset har Haukeland laget et såkalt «Energisenter». Her skal blant annet kronisk syke barn få mulighet til å drive med fysisk aktivitet. Senteret inneholder blant annet en stor idrettshall, klatrevegg og svømmebasseng. Det finnes også spesiallaboratorier for testing av hjerte, lunge og gangfunksjon.

– Vi mener senteret er en stor nyvinning både nasjonalt og internasjonalt. Her skal barn og unge med sykdom eller skade få mulighet til å være fysisk aktive. Det blir en del av behandlingen, sier Hansen.

 

Han retter en stor takk til Trond Mohn som har gitt 70 millioner kroner, men også Hjertefondet og andre givere som har gitt til sammen 100 millioner til byggingen av senteret.

– Tusen takk for hjelpen

Nå fortsetter arbeidet av byggetrinn to. I år 2023 skal barne- og ungdomssykehuset stå ferdig. 79 000 kvadratmeter stort. Det vil si dobbelt så stort som Ikea i Åsane.

– Da skal all behandling av de under 18 år som foregår på Haukeland, både innen psykiatri og somatikk. Åpningen i dag er et stort skritt i riktig retning, sier Hansen.

 

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) sa følgende under åpningen.

– Dette er virkelig en fin dag. Det er mange små og store bergensere som vil få nytte av dette bygget. Det vil bli de mest komplette barnesykehuset i Norge.

Hun drar frem sine personlige erfaringer med sykehuset og roser de ansatte:

– For snart fem år siden fikk jeg trillinger som ble for tidlig født. Tusen takk for all hjelp jeg har fått og den kompetansen dere besitter.