– Uttaket er fortsatt svært moderat. Vi forbereder en langvarig konflikt, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Han sier sinnet ute i sykehusene er betydelig og at uroen bare kan løses gjennom forhandlinger.

– Spekter og sykehusdirektørene vet hva som må til. Det holder ikke å skyve diffuse bestillinger fra Helsedepartementet foran seg. Jeg vil på det sterkeste oppfordre sykehusdirektører og departementet om å avklare seg imellom slik at vi kan få bevegelse i konflikten, sier Frøyland.

Den norske modellen

194 medlemmer av Akademikerne ble tatt ut i streik 7. september etter at meklingen med Spekter ikke førte fram. Fredag 16. september omfattet streiken 498 medlemmer, og allerede fredag 23. september blir ytterligere 35 medlemmer tatt ut.

Tirsdag 27. september tas altså ytterligere 36 leger og psykologer ut. Disse er ansatt ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Helse Stavanger, Sunnaas sykehus, St. Olavs hospital og Helse Midt RHF.

Hos Akademikerne uttrykker man tilfredshet med å ha både befolkningen og en samlet fagbevegelse i ryggen.

– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstidsordninger som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra fellesskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, framholder Frøyland.

Ikke fare for liv og helse

Igjen understreker arbeidstakerorganisasjonen at liv og helse ikke står i fare ved opptrappingen.

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland. (©NTB)