Hans Salbu Dawson (10) er en av 63 elever ved Hellen skole som i den siste tiden har fått boltre seg i fantasiens verden. Etter hvert skal kunstprosjektet de er med på resultere i en utstilling på Røde Kors sykehjem i Bergen.
Skjalg Ekeland

«Det finnes en kraft i oss, uansett alder eller diagnose»

Hanne Jones ba femteklassinger om å skape kunst inspirert av tekster laget av eldre mennesker som lever med demens. Da hun fikk se hva de hadde laget, ble hun rørt til tårer.
Publisert