Elena får ikke bo med andre barn

Foreldrene vil at Elena (15) skal få bo med jevnaldrende, men kommunen har ikke egne barneboliger.