Stener Kvinnsland (69) er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. Den mangeårige Helse Bergen-direktøren fikk den høythengende utmerkelsen i en høytidelig seremoni på Haukeland sykehus tirsdag ettermiddag.

– Det er en stor ære, sier Kvinnsland stolt til BA etter å ha mottatt diplom og medalje fra fylkesmann Lars Sponheim.

Kvinnsland mottok utmerkelsen for «sin fremragende pionerinnsats innen medisin og helseledelse».

Han er født i Haugesund, men studerte medisin i Bergen og spesialiserte seg senere som kreftlege. I 2002 ble han leder for kreftavdelingen ved Haukeland. Året etter ble han visedirektør i Helse Bergen, før han i 2007 tok over som direktør.

 – Vi går i trygge fotspor

– Å lede et gigantsykehus som Haukeland er blant de vanskeligste lederoppgavene vi har i Norge. Du har fått til å balansere økonomistyring og medisinske vurderinger med en tilsynelatende ro i rekkene – en nesten umulig oppgave, sa Sponheim under overrekkelsen.

Direktørstillingen satt 69-åringen i frem til 2015, da han trakk seg av hensyn til familien. Han var en populær sjef, og ble blant annet kåret til årets helseleder i 2013. Han er fortsatt tilknyttet Helse Bergen og som professor ved Universitet i Bergen i mindre stillinger.

Nåværende Helse Bergen-direktør Eivind Hansen trakk frem Kvinnslands evne til å inspirere medarbeidere og gi en stemme til svake grupper.

– Jeg er sikker på at du har bidratt til millioner i verdier i Helse-Norge. Vi i Helse Bergen går i trygge fotspor, og gleder oss over at vi fremdeles har deg hos oss, sa Hansen fra scenen.

Tidligere har Kvinnsland blant annet vært overlege i Trondheim og Oslo, samt virket som professor ved universitetene i begge byene. Han har innehatt en rekke viktige styreverv og ledet det såkalte Kvinnsland-utvalget, som utredet ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten.

– Det er mange ting å trekke frem fra karrieren. Virket som direktør i Bergen har gått bra, jeg er glad for å deltatt i offentlige utvalgt, og de siste fem årene med å bidra til at Oslo universitetssykehus går mot roligere farvann som styreleder.

Voldsom diagnose

– Det er ufattelig at det er mulig å få til så mye i løpet av 40 års virke. Du har vært ved de største og viktigste lærestedene og sykehusene i Norge. Samtidig har du vist et engasjement og brennende hjerte for helse i utlandet langt utover det jobben pålegger, sa fylkesmann Sponheim i sin tale.

– Summen av ditt virke er formidabel. Utfordringen er å finne hvilken begrunnelse man skal bruke til utmerkelsen, når det er så mange, la han til.

I oktober 2016 trakk den tidligere kreftlegen seg som styreleder for Oslo universitetssykehus og Helse Stavanger på grunn av personlig sykdom.

– Det var voldsomt å få diagnosen. Jeg har vært gjennom intensiv terapi det siste halvåret. Det har krevd sitt, men har gått godt. Nå ser det lyst ut og jeg er optimistisk for fremtiden, forteller Kvinnsland.

Bakgrunn som kreftlege har hjulpet i den tøffe tiden.

– Man forstår mer av hva som foregår. Mistanken lå der tidlig på grunn av symptomene som dukket opp, men jeg var ikke engstelig. Det var bare å gjennomføre og bli ferdig med det, sier Kvinnsland.

Tilbake fra sykdom

I januar var han tilbake som styreleder i Stavanger.

– Jeg håper nå å bli helt frisk igjen. I mellomtiden er det ikke noe vits i å vente på noe dårlig. Man må gjøre det man kan mens man er optimist, humrer Kvinnsland.

Helse Vest-direktør Herlof Nilssen, Helse Bergen-styreleder Ranveig Frøiland, UiB-professor Dag Rune Olsen og milliardærvennen Trond Mohn var blant dem som hadde møtt opp på Haukeland for å hedre Kvinnsland med taler.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Den ble innstiftet i 1847, oppkalt etter helgenkongen Olav den hellige. H.M. Kongen er stormester.

Ordenen er inndelt i ulike grader. Kvinnsland er utnevnt til Kommandør, som er den tredje høyeste utmerkelsen – etter Storkors og Kommandør med stjerne.

– Jeg kommer nok ikke til å paradere mye rundt med medaljen – det blir nok ikke mye gallaantrekk. Nå må jeg lese meg opp på riktig skikk og kutyme for å ikke dumme meg ut, ler Kvinnsland.