En stor forskningsrapport tydet for noen år siden på at lett overvektige personer lever lenger enn normalvektige. Nyheten ble slått opp i flere medier ute og hjemme. Nå har et forskerteam, hovedsakelig fra NTNU i Trondheim, analysert bakgrunnstallene i undersøkelsen som omfatter over 30 millioner mennesker. Når kronisk syke og røykere siles vekk, grupper som ofte har lav kroppsvekt, viser det seg at blant friske ikke-røykere er det helt klart de med normal vekt som lever lengst.

Resultatene ble nylig presentert i en artikkel i British Medical Journal.

– Funnene våre er en ny indikasjon på at BMI som tilsvarer overvekt og fedme, øker risikoen for å dø tidlig, sier forsker og førsteforfatter Dagfinn Aune ved NTNU til Gemini.no.

Veide studiene

Flere undersøkelser de siste årene har konkludert med at det kan være sunt å ha litt ekstra fett på kroppen, flere av dem oppsummert i det amerikanske forskningsnettstedet LiveScience. Normalvektig BMI ligger mellom 20 og 25, mens BMI på 25 til 30 tilsvarer overvekt. Lett fedme defineres som BMI på 30 til 35.

De forrige analysene viste at en BMI på 25 ga den laveste dødeligheten, og både å være litt slankere og litt feitere enn det så ut til å øke risiko for tidlig død.

Men Aune og forskerkollegene hans har analysert 230 studier av sammenhengen mellomBMI og dødsfall av alle årsaker. Til sammen deltok over 30 millioner personer og 3,7 millioner av dem døde i løpet av oppfølgingsperioden. Før de silte gruppene tydet mye på at personer med BMI tilsvarende lett fedme (30– 35) ikke hadde høyere risiko for tidlig død enn personer med normal kroppsvekt. Men da de fjernet alle som har røyket eller hadde en kronisk sykdom fra analysene, var risikoen for tidlig død lavest ved en BMI på 22-23. Bildet er enda tydeligere hvis man bare inkluderer studiene med lang oppfølgingstid: Friske ikke-røykere med en BMI på 20– 22 kan regne med å leve lengst. Det er altså ikke sunt å være overvektig.

Diskusjon

Årsaken til misforståelsen ligger i at røykere og kronisk syke ofte har lav kroppsvekt:

– Fordi sammenhengen mellom røyking og både vekt og dødelighet er så sterk, må vi ekskludere røykerne fra analysene for å få pålitelige resultater, sier Aune.

Kronisk sykdom kan på sin side føre til plutselig vektnedgang, samtidig som kronisk syke har økt dødsrisiko. Resultatene i studier med kort oppfølgingstid blir mer påvirket av kronisk syke som har gått ned i vekt, men foreløpig ikke har fått en diagnose.

Det har også blitt diskutert om BMI og vekt er god nok indikator for om man er sunn eller ikke, ettersom BMI ikke tar hensyn til alder, kjønn eller hvor stor del av kroppsvekten som er fett eller muskler.

– BMI skiller ikke mellom muskelmasse og fett, og er i så måte ikke et perfekt mål på fedme, men for de aller fleste er det en klar sammenheng mellom BMI og fettprosent, sier Aune. (©NTB)

Fakta om BMI og overvekt

* Verdens helseorganisasjon fant på kroppsmasseindeks (BMI som står for «body mass indeks») for å følge utviklingen i befolkningens kroppsvekt

* BMI viser forholdet mellom vekt og høyde og beregnes ved formelen vekt delt på høyde x høyde.

* BMI hos voksne er definert som normalvektig mellom 18,5 og 25. Mellom 25 og 30 er definert som overvektig og over 30 som fedme.

* En av fem menn og en av seks kvinner i Norge i alderen 40-45 år er definert med fedme.

* Halvparten av menn og hver tredje kvinne i samme gruppe er overvektige.

* Overvekt og fedme er koblet til økt risiko for å få en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom og mange kreftformer.

* BMI er en dårligere markør for fettprosenten hos eldre, fordi forekomsten av sykdom og vekttap i forbindelse med sykdom øker med alderen.

* I tillegg mister vi muskelmasse når vi eldes, slik at lav BMI hos eldre kan gjenspeile lav muskelmasse. (©NTB)